Антибиотици в детска възраст

Затворена

20
Участници
3
Коментари
Уважаеми колеги, Имам удоволствието да Ви представя виртуално събитие на тема „Приложение на антибиотици в детска възраст.“ Тук можете да споделите Вашите мнения, личен опит, клинични случаи, въпроси, с цел създаване на съвременен диагностичен и терапевтичен алгоритъм.

Описание

Приложението на антибиотици поставя пред нас много предизвикателства, които ме накараха да поставя пред Вас изброените по-долу  въпроси, с които най-вероятно се сблъсквате в ежедневната Ви практика. Проблемите за клинично поведение при избор на антибиотик при лечението на различни възпалителни заболявания ни карат да бъдем особено внимателни и прецизни при избора на антибактериална терапия:
 

1. Кога да се включи антибиотик в терапията на ОВИ при деца
2. Ефективност – избор на антибиотик. Към коя група АБ да се насочим? 
3. Комплайънс – изключително важен за приема на медикамент/ антибиотик в детска възраст
4. Важни фактори при употреба на антибиотици в детска възраст
- ниска честота на нежелани лекарствени реакции
- безопасен  профил на приемания медикамент
5. Как да устоим на „ родителският натиск “ за изписването или неизписването на антибиотик.
6. Бронхиолит, вирусна пневмония и показания за атибиотично лечение. 

20
Участници
3
Коментари

Коментари

Loading...