Аутизъм Бременност

Тестове за деца с аутизъм

Отворена

40
Участници
7
Мнения
Присъстващи
д-р Кинче Топалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Галина Тишева
Общопрактикуващ лекар
д-р Гергана Троскова
Общопрактикуващ лекар
проф. Николай Паунов
Акушерство и гинекология
д-р Антоанета Рангелова
Общопрактикуващ лекар