SafeValue must use [property]=binding: undefined (see http://g.co/ng/security#xss)

Тестове за деца с аутизъм

Отворена

43
Участници
7
Коментара
Участващи
д-р Бойка Белухова
Общопрактикуващ лекар
д-р Кинче Топалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Галина Тишева
Общопрактикуващ лекар
д-р Гергана Троскова
Общопрактикуващ лекар
проф. Николай Паунов
Акушерство и гинекология
д-р Антоанета Рангелова
Общопрактикуващ лекар