Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: undefined (see http://g.co/ng/security#xss)

Въпроси, свръзани със здравното законодателство. Намирате ли своите отговори?

Участници

Мнения

avatar

Мария Шаркова

31 май 2017 14:46

РЗОК извършва проверка, получих акт за установяване на административно нарушение/покана за възстановяване на суми/наказателно постановление. Какво да правя, какви са правата ми, в какъв срок мога да ги реализирам?Получих призовка за вещо лице. Какво трябва да направя? Задължително ли е явяването ми пред съд?ИАМО проверяват случай по жалба на пациент, който аз съм лекувал. Как протича проверката? Какви права имам? Може ли да се подобрят условията, в които работя? Какви добри практики има по света? Какви здравни системи има?В практиката ми се сблъсквам с десетки въпроси, които дори не мога да изброя. Понякога за нас юристите отговорите на тези въпроси са лесни, друг път не до там. Понякога ние не осъзнаваме колко често липсата на отговори може да създаде допълнителен стрес и дискомфорт във Вашата работа, особено ако не намирате необходимото съдействие. Бих искала да чуя Вашето мнение: доколкото е необходимо обучение по медицинско право? Под каква форма ще е полезно то? Намирате ли лесно отговори на въпросите си?

avatar

д-р Якуб Фаиков Делиибрямов

Кардиология

19 мар 2017 22:14

Би било доста полезно ако се въведе обучение по медицинско право.Като се замисля толкова много ненужни неща се изучават по време на следването по Медицина,които по никакъв начин няма да имат приложение по нататък в практиката ни (веднага се сещам,за едно от изискванията- например да знам на колко см от учебната дъска трябва да стои ученическия чин :D).А правото в сферата на здравеопазването касае всички работещи в системата.