Бруксизъм в детска възраст

Отворена

18
Участници
2
Коментара
Дискусията е създадена с цел коментиране и споделяне на опит в лечението на бруксизма в детска възраст

Описание

Могат да публикуват лекари по дентална медицина

18
Участници
2
Коментара

Коментари

Тема, обсъждана много често с личния лекар и педиатъра. Добре е, че се излиза от схемата "скърцане със зъби - глисти".Благодаря!

16 май 2017 16:15
асен даскалов
16 май 2017 16:15

какво е мнението ви от прилагане на ортезите