SafeValue must use [property]=binding: undefined (see http://g.co/ng/security#xss)

Когнитивните капани

Отворена

11
Участници
1
Коментара
Когнитивните капани (изкривявания) са несъзнаваните умствени филтри, през които възприемаме и интерпретираме постъпващите от реалността сигнали.

Описание

Когнитивните капани (изкривявания) са несъзнаваните умствени филтри, през които възприемаме и интерпретираме постъпващите от реалността сигнали.  Ние имаме тенденция да бъдем “когнитивни скъперници” в обработването на тази информация и често използваме кратки пътища ( евристики), за да я обработим. Те се обличат с одеждите на автоматични мисли, интуитивни съждения, които изплуват в съзнанието ни спонтанно. Когнитивните капани ,от една страна улесняват обработване на информацията, но от друга изкривяват представата и оценката ни за реалността. Един от възможните начини за преодоляването  им е да не се доверяваме безрезервно на първите мисли, които изплуват спонтанно на екрана на съзнанието ни, а да се опитаме да съберем информация и от други източници, да бъдем по-съзнателни към процеса на оценка на реалността. Синтезирано казано> Между мен и света стои представата ми за света

11
Участници
1
Коментара

Коментари

Много съществена тема на фона на псевдоистини и post-truth времената. Единствения смислен начин, по който може да се обясни причината за този механизъм е мултиразвития свят, в който живеем и нееднаквото разпределение на генетичния ни фонд....дали обаче това е само временен механизъм или?