Избрани дискусии

Анатомия и физиология
Кардиология
Неврохирургия
Ортопедия и травматология
Физиотерапия и рехабилитация
Проблеми в организацията на медицинската рехабилитация и пътища за решаването им
Дискусия
Неврология
Обща медицина
Как правилно да лекуваме главоболие и невропатна болка - модератор акад. Иван Миланов
Дискусия
Образна диагностика
Обща медицина
Онкология
Урология
Мултимодален подход в лечението на простатния карцином - модератор доц. Марин Георгиев
Дискусия

Дискусии

Анатомия и физиология
Кардиология
Неврохирургия
Ортопедия и травматология
Физиотерапия и рехабилитация
Проблеми в организацията на медицинската рехабилитация и пътища за решаването им
Дискусия
Акушерство и гинекология
Адекватно ли се заплаща трудът на акушер-гинеколозите?
Дискусия
Очни болести
Заедно за европейско качество на офталмологичната помощ в България
Дискусия
Неврология
Обща медицина
Как правилно да лекуваме главоболие и невропатна болка - модератор акад. Иван Миланов
Дискусия
Образна диагностика
Обща медицина
Онкология
Урология
Мултимодален подход в лечението на простатния карцином - модератор доц. Марин Георгиев
Дискусия
Обща медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт
Фармация
Какво печели България от привличането на ЕМА в София
Дискусия
Ендокринология
Неврология
Обща медицина
Диабетна невропатия - съвременно лечение и диагностика
Дискусия
Съдова хирургия
Приложение на НОАК при лечение на дълбока венозна тромбоза
Дискусия
Антибиотици в детска възраст
Дискусия
Кои са важните ходове в ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ?
Дискусия
Какво трябва да се промени в БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ?
Дискусия