cover photo
От
05.10.17
До
08.10.17
Варна, България
к.к. Златни пясъци, хотел "Адмирал"
thumbnail

ХV Международен конгрес по колоректална хирургия 05.10.2017-08.10.2017

Научно събитие,  Отворено

Петнадесетият Конгрес по колоректална хирургия е продължение на Конференцията по колопроктология проведена пре3 2016 г.

По време на форума ще се представят темите:

  • Иновациите в транслационната и персонализираната медицина, новитедиагностични и терапевтични модалности в съвременната колоректална хирургия;
  • Злокачествени заболявания на колона, ректума и ануса;
  • Възпалителни заболявания на дебелото черво;
  • Функционални нарушения на колона, ректума и ануса;
  • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином;
  • Иновации в колопроктологията;
  • Стволови клетки при онкогенеза на колоректален рак;

Повече информация за програмата, регистрацията и таксата за участие може да прочетете на:

Медицински университет – Варна - Клиника по колопроктология към Катедрата по обща и оперативна хирургия

 

Изпращане на резюмета:

Изпратените резюмета трябва да бъдат на английски и български език;

 Краен срок за изпращане: 31.03.2017 г.;

Резюметата трябва да бъдат изпратени в електронен формат на еmail адрес: conference@gisurgery.uni-hospital-varna.bg.

Изпращане на пълнотекстови публикации:

 Пълнотекстовите доклади ще бъдат публикувани в научното издание на МУ-Варна “Scripta Scientifica Medica”;

Краен срок за изпращане: 31.07.2017 г.;

 Пълнотекстовите доклади трябва да бъдат подадени на английски език на адрес:

http://press.mu-varna.bg/ojs.

Споделете:

1
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 05.10.2017
Свършва на: 08.10.2017
к.к. Златни пясъци, хотел "Адмирал"

Коментари

1
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 05.10.2017
Свършва на: 08.10.2017
к.к. Златни пясъци, хотел "Адмирал"