cover photo
От
28.09.17
До
29.09.17
Трявна, България
ул. „Панорама“ 15
thumbnail

XXII КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 28.09.2017-29.09.2017

Научно събитие,  Отворено
  •  Информация за организаторите:

Председател: проф. д-р Асен Балтов

Членове: проф. д-р Диян Енчев, доц. д-р Антони Георгиев, доц. д-р Неделчо Цачев, д-р Борислав Тасев

Срокове за изпращане на доклади:

•    краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад – до 15 юни 2017, на e-mail: bota2016@bulortho.org;

•    ранна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – до 15 юни 2017;

•    късна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – от 16 юни 2017 до запълване на изложбените площи;

•    ранна регистрация на делегати в Конференцията - до 15 юни 2017;

•    късна регистрация на делегати в Конференцията - от 16 юни 2017 до 01 септември 2017;

• 

Участие с доклади:

Заявка за участие с доклад може да бъде направена на e-mail: bota2016@bulortho.org до 15 юни 2017 г.

Акредитация:

Всеки участник в XXII Конференция "ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" ще получи Сертификат за участие.

Програма

 

28 септември 2017 г.

 

14:00–18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела

19:30–22:00 ч. Посрещане„Добре дошли“29 септември 2017 г.,

29 септември 2017

10:00 –8:20 ч. Откриванена Конференцията

8:20 –10:00 ч. Първа научна сесия –„Колянно протезиране“ (10 минути доклад и 5 минути обсъждане) Модератори:проф. Пл. Кинов, проф. Вл. Ставрев, проф. В. Ковачев

8:20 – 8:35ч. Ендопротезиране на колянна става при пациенти с наднормено тегло

Р. Попстефанов, Н. Коларов, И. Митковски

8:35–8:50ч. Мястото на безклетъчната колагенова матрица при лечение на хрущялните увреди на колянната става. Хр. Гигов, М. Ковачев, В. Ковачев, К. Коцев

8:50 –9:10ч. Фирмена презентация (Johnson&Johnson) –ATTUNE – система за първично и ревизионно колянно протезиране от ново поколениеПл. Кинов

9:10 –9:25ч. Стабилизация при перипротезни фрактури на коляното Ст. Карамитев, Ал. Чифлигаров, Вл. Ставрев, Т. Тянков, П. Ганев

9:25 –9:40ч. Тотално колянно протезиране с пациент-специфична инструментация К. Михов, М. Загоров, С. Добрилов, А. Табаков

9:40–10:00 ч. Фирмена презентация (Sanofi)–Долоксиб–отвъд лечението на болката                Р. Халваджиян

10:00 –10:30 ч.Кафе-пауза

10:30 –12:00 ч. Втора научна сесия

„Хирургия на тазобедрената става и varia“(10 минути доклад и 5 минути обсъждане) Модератори: проф. Ас. Аспарухов, доц. Р. Попстефанов

10:30 –10:45 ч. Никелова алергия след ендопротезиране на големите стави.

Герасимов, С. Коцев, Ш. Ман, Ас. Аспарухов

10:45 –11:00 ч. Първично протезиране на големите стави при болестта на Пейджет. Клиничен опит Н. Коларов, Р. Попстефанов, П. Петков

11:00 –11:15 ч.  Фирмена презентация (Sanofi)–Клексан –30 години опит

Д. Енчев11:15 –11:30 ч.Използване насинтетични костозаместителни препарати при лечение на остеокластом.К. Патриков

11:30 –11:45 ч. Тазобедрена артроскопия при FAIМ. Вулджев, Хр. Мазнейков, А. Мурадов

11:45 –12:00 ч. Фирмена презентация (PharmaSwiss Bulgaria)–НСПВС за овладяване на болката Ал. Илиев

12:00 –14:00 Обедна почивка

14:00 –16:00 ч. Трета научна сесия

„Травматология“(10 минути доклад и 5 минути обсъждане)

Модератори:проф. Д. Енчев, проф. Ас. Балтов

14:00 –14:15 ч.  Анатомично контурирана омега плака при фрактури на предната стена и колона на ацетабулума Вл. Ставрев, Ив. Чирпъков, Ст. Карамитев, Г. Минев

 

14:15 –14:30 ч.   Л. Симеонов

14:30 –14:45 ч. Фактори, допринасящи за лошото наместване на синдесмозата при фрактури на глезена Хр. Христов, Б. Тасев, В. Спасов

14:45 –15:00 ч. Фирмена презентация (Berlin-Chemie)-Зибор®3500 за тромбопрофилактика в ортопедията и травматологията Вл. Ставрев

15:00 –15:15 ч. Остра лакътна нестабилност –резултати от лечението 

Б. Тасев, В. Спасов, Хр. Христов

15:15 –15:30 ч. Грешки и усложнения при лечението на фрактури на дисталния фемур с минимално инвазивна остеосинтеза с плаки Д. Тодоров, Д. Енчев

15:30 –15:45 ч. Грешки на нашия мениджмънт на супракондилни хумерални счупвания при децата и необходимост от стандартизиран протокол Ст. Христов

15:45 –16:00 ч. Фирмена презентация (USS Medica)–Нови насоки в раменното протезиране на фирма BiotechniАс. Балтов

16:00 –16:30 ч. Кафе-пауза

16:30 –18:00 ч.  Четвърта научна сесия –„Хирургия на ходилотои manus vara“(10 минути доклад и 5 минути обсъждане)  Модератори:проф. Хр. Георгиев, доц. Д. Райков

16:30 –16:45 ч. Лечение на флексибилноплоско ходило със субталарен имплант –средносрочни резултатиЯ. Янакиев, Д. Стаматов, С. Димитров

16:45 –17:00 ч.  Mini TightRope за корекция на hallux valgus деформитета И. Герасимов, П. Андон, Х. Аисой, Ас. Аспарухов

17:00 –17:15 ч. Травматични увреди на сухожилието на m. peroneus brevis. Клиника и лечение с 4-годишен опит. Пр. Пенев, Д. Райков, М. Бърнев, Ем. Георгиев

17:15 –17:30 ч. Фирмена презентация (Nobel Pharma)–Обезболяване в 2017 г. –завръщане в бъдещето Пл. Кинов

17:30 –17:45 ч. Съвременни аспекти в лечение на застарели руптури на Ахилесовото сухожилие. Утвърден алгоритъм. М. Бърнев, Д. Райков, Пр. Пенев

17:45 –18:00 ч. Реконструкция на вроден тотален радиален дефицит (манус вара) чрез „улнаризация“ Б. Валентинов, С. Ангелов, П. Косев

18:00 –19:00 ч.Извънредно заседание на БОТА

 

30септември 2017 г., 

20:00–24:00 ч. Официална вечеря 

 

9:00–12:00 ч. АО симпозиум

12:00 –12:10 ч. Закриване на Конференцията

 

 

 

Споделете:

Коментари