cover photo
От
22.09.17
До
24.09.17
Несебър, България
Сол Несебър Ризорт
thumbnail

XI международен конгрес на българската диабетна асоциация

Научно събитие,  Отворено

Програма

петък, 22 септември 2017 г.

10:00 18:00 Регистрация

19:00 22:00 Вечеря, хотел Сол Несебър Ризорт

събота, 23 септември 2017 г.

8:30 9:00 Официално откриване

Първо заседание

Модератор: проф. Лидия Коева

9:00 9:30 Продължителната подкожна инсулинова инфузия повишава бета- клетъчната функция за 1 година при пациенти с тип 2 захарен диабет S. Choi

9:30 10:00 Ендоваскуларно лечение при диабетици с полисъдова патология И. Петров, И.Ташева, С. Павлова

10:00 10:45 Медицина на доказателствата: какво ни казват проучванията от реалната клинична практика? Сателитен симпозиум Astra Zeneca

10:45 11:00 Захарен диабет - проблемът на 21-ви век Б. Милотинович

11:00 11:15 кафе-пауза

Второ заседание Модератор: доц. Георги Георгиев

11:15 12:00 Интензифициране на инсулиновото лечение при тип 2 захарен диабет Сателитен симпозиум Eli Lilly

12:00 12:15 Съвременни подходи за лечение и медико-социална профилактика на водещите усложнения на диабета В. Василев, М. Стойчева

12:15 13:00 Утрото на плажа беше прекрасно… Сателитен симпозиум NovoNordisk

13:00 14:00 Обяд, хотел Сол Несебър Ризорт

Трето заседание Модератор: доц. Валентин Василев

14:00 14:45 При пациентите със ЗД тип 2 и установено СС заболяване сърдечносъдовата смърт има нов противник Сателитен симпозиум Bohringer Ingelheim

14:45 15:00 Моноклонални антитела тип анти-CD20 (Rituximab) при тип 1 захарен диабет, инсулин-автоимунен синдром, тип Б инсулино-резистентен синдром – имунологични промени и терапевтични възможности Г. Георгиев, Т. Славчева

15:00 15:45 10 години Januvia – ефикасност и безопасност Сателитен симпозиум MSD

15:45 16:00 Защо болните от захарен диабет боледуват по-често от карциноми? Д. Коев

16:00 16:15 Диабетна кардиомиопатия – патофизиология и клинично значение Б. Лозанов

16:15 16:30 кафе-пауза

Четвърто заседание Модератор: проф. Ивона Даскалова

16:30 17:15 Berlin Chemie

17:15 17:30 Въведение в Инсулин Помпена терапия/ Продължителен Глюкозен Мониторинг и нови технологични решениe Medtronic

17:30 17:45 Отворената система изкуствен панкреас (OpenAPS) от гледната точка на пациента Р. Георгиев

17:45 18:00 Епигенетични и молекулярни механизми при захарен диабет тип 2 и затлъстяване. И. Богомилов, Н. Бояджиева

18:00 18:15 Сравнение на рисковите фактори за единични и множествени нодули при пациенти с диабет М. Арнаудова, И. Даскалова, Ц. Тотомирова, В. Михнева

18:15 18:30 Каква е реалността за самостоятелното мониториране на кръвните захари при пациенти с тип 1 и тип 2 захарен диабет, получаващи различни терапии Ц. Тотомирова, И. Даскалова

20:00 Гала вечеря, хотел Несебър Сол Ризорт

неделя, 24 септември 2017 г.

Пето заседание Модератор: проф. Драгомир Коев

8:30 8:45 Ранно откриване на въглехидратните нарушения при рискови пациенти И. Даскалова, Ц. Тотомирова

8:45 9:00 Метформин и метформин асоциирана лактатна ацидоза К. Канев, Е. Бързашка, О. Станчева, В. Атанасов, Ш. Вели

9:00 9:15 Инсулинова резистентност – патогенеза, ефекти, начини за изчисляване, методи за преодоляването и. Х. Чалъков

9:15 9:30 Употреба на SGLT 2 инхибитора Empagliflozin, при болни с тип 2 захарен диабет и тежки, хронични сърдечни заболявания. В. Костадинова

9:30 9:45 Проследяване на бременност при наличие на захарен диабет E. Харангозо, И. Даскалова, Б. Пакерова

9:45 10:00 Допълнителни методи за лечение на захарния диабет и неговите усложнения - физикална терапия, фитотерапия, акупунктура, хомеопатия, трансмембранна плазмафереза С. Стоименов

10:00 10:15 Диференциално диабетно лечение и въвеждане на нов подход Hakan Coban

10:15 10:30 кафе-пауза

Шесто заседание Модератор: проф. Боян Лозанов

10:30 10:45 Еректилна дисфункция М. Николов 10:45 11:00 Правило на 5-те ,,К“ отнносно принципите на хранене при затлъстяване и захарен диабет К. Хаджилазов

11:00 11:15 Оценка на здравните технологии на лекарства за ЗД тип 2- необходимост и ползи М.Йончева

11:15 11:30 Връзка между метаболитен синдром и намалена функция на щитовидната жлеза В. Михнева, Ц. Тотомирова, И. Даскалова, М. Арнаудова

11:30 11:45 Рискови фактори за развитие на диабетно стъпало Д. Билянова, И. Даскалова 11:45 12:00 Емпием на плеврата асоцииран с диабет Г. Кесов 12:00 12:15 Общо събрание БДА 12:15 12:30 Закриване

Прикачени файлове

pdf
ПРОГРАМА

Споделете:

Коментари