cover photo
От
26.10.17
До
29.10.17
Правец, България
хотел Риу Правец
thumbnail

VIII Конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

Научно събитие,  Отворено

I. OРГАНИЗАТОРИ:

АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА:

1. Важни дати:

 • краен срок за заплащане на членски внос за текущата година – до 30 август 2017 г.;
 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постер и изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката-програма на Конгреса – 
  до 10 септември 2017 г. на e-mail: congress_prm_2017@abv.bg;
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – до 15 септември 2017 г.;
 • ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 10 септември 2017 г.;
 • късна регистрация на делегати в Конгреса – от 11 септември 2017 г. до 20 октомври 2017 г.;
 • Официално откриване на Конгреса – 26 октомври 2017 г.  – 17:00 ч – RIU Pravets Resort;
 • Посрещане „Добре дошли– 26 октомври 2017 г. – 20:00 ч – Бална залa Тера“;
 • Официална вечеря – 28 октомври 2017 г. – 20:30 ч – Бална зала „Правец“.

2. Тема на Конгреса:

„Рехабилитацията днес – от класическата медицина до върховите технологии”

3. Основни направления:

 • Рехабилитация в областта на ортопедията и травматологията;
 • Рехабилитация в областта на неврологията;
 • Рехабилитация в областта на ревматологията;
 • Роботизирана рехабилитация;
 • Вария.

КРЪГЛА МАСА на тема:

„Проблеми в областта на медицинската рехабилитация и пътища за преодоляването им“

4. Участие с доклад или постер:

Важни дати:

 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад, постер и научно съобщение и изпращане на  резюмета, онлайн, за публикуване в книжката-програма на Конгреса – до 10 септември 2017 г. на e-mail congress_prm_2017@abv.bg;
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – до 15 септември 2017 г.

 

5. БЛС и БАПЗГ акредитация:

Всеки участник в Конгреса ще може да получи Сертификат с фиксирани кредитни точки на БЛС. Кредитните точки се определят от БЛС в съответствие на научната програма на форума.

Участниците, които се акредитират от БАПЗГ, ще получат Сертификат за участие. След провеждане на Конгреса, всеки заявил желание за сертификат с кредитни точки, може да го получи от офис на БАПЗГ.

6. Заявки за резервация могат да се правят чрез:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Споделете:

0
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 26.10.2017
Свършва на: 29.10.2017
Правец, България
хотел Риу Правец

Коментари

0
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 26.10.2017
Свършва на: 29.10.2017
Правец, България
хотел Риу Правец