От
26.10.17
До
27.10.17
София, България
Бест Уестерн Експо Хотел
thumbnail

Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина

Научно събитие,  Отворено

Цел:

Научно-практически форум за представяне на научни разработки и проекти, нови продукти, подходи, методики и концепции в областта на прецизираната и персонализирана медицина  - диагностика и терапия

 

Тематика:

 • Биология на рака, канцерогенеза, онкогенетика и нови терапевтични подходи 
 • Прецизирана онкология и хематология: превенция, диагноза и лечение
 • Иновации – перспективи и стимули 
 • Прецизирана диагностика, фармакогенетика/фармакогеномика и биомаркери
 • Нови и малко познати терапевтични области в прецизираната и персонализирана медицина   
 • „Големи данни“ за по-добро здраве, реални данни и реални доказателства в прецизираната и персонализирана медицина
 • Грижа, основана на стойност и прецизирано здравеопазване
 • Персонализирано здравеопазване: Политики, Достъп/Стойност на иновациите
 • Персонализирано здраве и хуманна медицина
 • Човекът в персонализираното здравеопазване    
 • Транслационна медицинска наука
 • Продължаващо обучение за здравните професионалисти
 • Правна и регулаторна рамка в прецизираната и персонализирана медицина

 

Споделете:

Коментари