cover photo
От
06.10.17
До
17.10.17
Русе, България
Русе
thumbnail

НАУЧНО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА

Научно събитие,  Отворено

Русе е домакин на 13 Национална научно-практическа конференция

 

 

Поредният форум „Горещи точки в педиатрията “ ще се проведе в хотел Рига

 

На 06.10 – 07.10. 2017 г. ще се състои ХIII – та Русенска национална научно-практична педиатрична конференция на тема “ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА” датира от 2004 г. Съорганизатори са: Съюз на учените – Русе, Русенски Университет, Катедра Педиатрия при МУ – гр. Варна и УМБАЛ – Русе  АД . Тази година конференцията ще се проведе в конферентната зала на Гранд хотел „Рига”, с участието на педиатри и ОПЛ от гр. Русе, Варна, София, Пловдив, Бургас, Враца, Стара Загора, Шумен, Разград, Плевен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Габрово, Добрич и др. с международно участие: проф. Ласло Сиони – Будапеща, Унгария, проф. Флорин Йордакеско – Букурещ и лектори – ръководителите на катедрите по детски болести и техни хабилитирани преподаватели от университетските бази – гр.София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен.

Имайки в предвид протичането на миналогодишните конференции очаква се посещение от над 400 лекари- ОПЛ и педиатри,специализанти, студенти  от факултет: „Обществено здраве и здравни грижи” РУ – акушерки , медицински сестри и над 30 фирмени фармацевтични щанда.

 

Научни лекции по време на конференцията на теми: детска пулмология, детска алергология, детска неврология, детска ревматология, детска кардиология, детска нефрология,социална педиатрия,оториноларингология,диететика и др.

Лектори: Ръководители на катедри по детски болести от 5-те центъра в България и хабилитирани преподаватели, Председател на Българска Педиатрична Асоциация – проф. Вл. Пилософ, Национален консултант по педиатрия –  проф. П. Переновска,  ръководител на катедра по педиатрия гр. София – проф. А. Литвиненко, ръководител на катедра по педиатрия гр. Пловдив- проф. И. Иванов,  ръководител на катедра по педиатрия  МУ Варна- доц. В. Калева, ръководител на катедра по педиатрия МУ Плевен проф. Недкова,проф.Чакърова- МУ-Ст.Загора, др.

Тази година на откриването е потвърдила присъствието си Д-р Д. Дариткова – Председател на парламентарната комисия по Здравеопазване към Народното събрание

Програма

П Р О Г Р А М А

НАУЧНО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА„ –

гр. РУСЕ

06.10 – 07. 10. 2017 год.

 

06.10. 2017 г. ПЕТЪК

 15.00 ÷ 15.20 h à Официално откриване с приветствия :

            Д-р Д. Дариткова - Председател на

                                      Парламентарната комисия по здравеоопазване към  НС,

                                      Областен Управител на Област Русе,

Кмет на Община Русе, 

                                      Ректор на РУ,  

                                   Проф. Владимир Пилософ – Председател  Българска Педиатрична Асоциация

                                 

І-во заседание

Модератори: Проф. В. Пилософ, дмн, Доц. Д. Калайков,дм,

Проф. Т. Шмилев, Доц. Б. Върбанова

 

Секция VARIA

 

15.20 ÷ 15.35 h à  Информация за дейността на Българската Педиатрична Асоциация-

                                Проф.Вл.Пилософ,  Председател на Българска Педиатрична Асоциация

 

15.35 ÷ 15.50 h à  Съвременно състояние на детската смъртност в България

                                 Доц. Д. Калайков – МУ  София

                             

15.50 ÷ 16.05 h à   Интерстициална белодробна болест във възрасатта до 2 години

                                 (по повод на клинично наблюдение) - Проф. Тоньо Шмилев, Д-р К. Кетев

 

16.05 ÷ 16.40 h à   Функционални нарушения на храносмилателния тракт -Доц. М. Георгиева-

                                  Презентация  на фирма HIPP                         

 

16.40 ÷ 16.50 h à  Кафе  пауза

                                                                           Секция VARIA

 

16.50 ÷ 17.05 h à  Автоимунитет и неоплазми при имунодефицитни заболявания. Съвременна

                                 имуносупресивна и таргетна терапия. Quo Vadis? Доц.Б.Върбанова МУ Варна

                                     

17.05 ÷ 17.20 h à  Пробиотици и недоносеност – за или против  - Доц. В. Атанасова МУ Плевен

 

17.20 ÷ 17.35 h à  Първични имунодефицитни състояния - Доц. Т. Червенков МУ Варна

 

 17.35 ÷ 17.50 h à  Профилактика и лечение на остри респираторни инфекции.“ –

                                 Д-р Цонкова, дм - Презентация на фирма BERLIN CHEMIE

 

17.50 ÷ 18.05 h à   Хиперактивност при децата – съвременен подход – Светослав Попов –

                                  продуктов мениджър - фирма VEDRA

                   

 18.05 ÷ 18.20 h à   Хронични заболявания в детска възраст и ролята на

                                  националните регистри Д-р В. Богданова МУ Варна

 18.20 ÷ 18.35 h à   Предимства на сезонните продукти на Фьоникс Фарма прилагани в детска

                                   възраст. Д-р Силвия  Николова, Презентация на фирма PHOENIX

 

 18.35 ÷ 18.50 h à   Имунна тромбоцитопения при деца- Д-р Кр. Петрова, Доц. В. Калева –

                                  ръководител катедра Педиатрия – МУ Варна      

 

18.50 ÷ 19.05 h à   Реалната педиатрична фармация- маг.фарм. Антон Вълев,

                                 педиатрична аптека „Ерудита”

 

19.05 ÷ 19.20 h à   Диетични мерки при леки храносмилателни смущения –

                                 Проф. В. Недкова – МУ Плевен Презентация на фирма APTAMIL

 

   19.20 ÷ 19.35 h à   С грижа за децата в сезона на респираторните инфекции –

                                    Проф. В.Недкова Презентация на фирма  SEVEX pharma

 

   19.35 ÷ 20.00 h à  Дискусия

 

07.10.2017 СЪБОТА

 

ІI-ро заседание

Модератори: Проф. П.Перeновска, Проф. И.Иванов, Проф. Ив. Литвиненко, Доц. М.Георгиева

 

Секция VARIA

 

09.00 ÷ 09.20 h à Съвременен алгоритъм за лечение на пневмониите в детската възраст

                                Проф.П. Переновска

 

09.20 ÷ 09.35 h à Полирадикулоневрит тип Guillain – Bare с представяне на случаи –

                                Проф. Ив.Литвиненко, Д.Илиев, В.Илиева .

               

09.35 ÷ 10.10 h à  Ларингит в детска възраст- какво е важно да знаем? Доц. Ваня Цветкова

                                Презентация на фирма ASTRAZENECA

   

10.10 ÷ 10.25 h à  Поведение при епилептичен статус" - Проф. Иван Иванов - МУ Пловдив

 

10.25 ÷ 10.40 h à Кафе пауза

 

10.40 ÷ 11.40 h à Сателитен симпозиум - Платинен спонсор на XIІI –та Научно-практична       

                                педиатрична конференция гр. Русе -  SHIRE - Модератор Доц. Авджиева

 

                                Синдром на Hunter : Ролята на педиатъра в ранната диагностика на

                                Заболяването – Доц. Авджиева 20 min

 

                                Болест на Fabry – Симптоми в детска възраст, лечение и прогноза –

                                -  Д-р Кадъм 20 min

 

                                Болест на Fabry – клиничен случай- д-р Милев, 10 min

 

                                Дискусия: Как да подобрим  ранната диагностика на лизозомните болести в

                                педиатричната практика, 10 min

 

 

                                      Секация Гастроенетрология

 

11.40 ÷ 12.00 h à  рН метрия с импеданс - основен метод за диагностика на ГЕРБ

                                в кърмаческа възраст Д-р Н.Рашева МУ Варна 

 

12.00 ÷ 12.15 h à  От функционалните към органичните нарушения на червата.

                                IBS vs.IBD- Д-р Кр. Колева, МУ Варна

 

12.15 ÷ 12.30 h à   И още за органичните заболявания на червата.

                                 Костно здраве при целиакия Д-р Дянкова, Й. - МУ Варна.

 

12.30 ÷ 12.45 h à   Поведение при повръщане у кърмачето-  д-р Иван Янков, д.м - МУ Пловдив

 

12.45 ÷ 13.00 h à  Чернодробни трансплантации при децата - д-р Й. Узунова, дм- МУ София

 

13.00 ÷ 13.15 h à  Продуктивна кашлица – Доц. Св. Досев. Презентация на фирма INNOTECH

 

13.15 ÷ 14.00 h à  Почивка за обяд

 

ІІI–то  заседание

 

Проф. В.Йотова

Доц. Р. Митрова,  Доц. Ст. Стефанов, Доц. А.Дашева-Димитрова

 

Секция Ендокринология

 

14.00 ÷ 14.35 h à  Някои генетични синдроми с отклонения в растежа, разпознаваеми в

                                 кърмаческа и ранна детска възраст -  Проф. В. Йотова

                              

14.35 ÷ 14.50 h à  За растежа - лесно и полезно"/или "За растежа - факти и подходи" –

                                 Д-р Стойчева  МУ Варна

 

14.50 ÷ 15.05 h à   Новости в лечението на захарния диабет  Доц. Нарцис Калева

 

15.05 ÷ 15.40 h à   Bifidobacterium animalis BB-12 – най-добре документрираният

                                  щам пробиотични бифидобактерии в глобален мащаб“ Доц. М.Георгиева   

                                  Презентация  на фирма SANDOZ

    

15.40 ÷ 15.55 hà    Кафе  пауза

 

                                                          Секция Ревмокардиология

 

15.55 ÷ 16.10 h à    Микробиота и възпалителни ставни заболявания  - Доц.Ст. Стефанов

 

16.10 ÷ 16.25 h à    Периодични фебрилни синдроми в детската възраст - Д-р К. Лисички –

                                  Началник Детско отделение към болница Токуда София

 

16.25 ÷ 16.40 h à    Бенигнен ли е сърдечният миксом – Доц. А.Дашева-Димитрова -  

                                  Университетска СБАЛДБ –София     

                                                   

16.40 ÷ 16.55 h à  Динамика на кръвното налгане при метаболитен синдром –

                                 Доц. Р. Митрова, д-р В.Петрова дм                                                                                                       

                                                                       Секция VARIА

 

17.10 ÷ 17.25 h à  Ролята на инхалаторната терапия при хр. белодробни заболявания –

                                 Д-р М. Гълъбова МУ Варна

 

17.25 ÷ 17.40 h à    Кашлица – диагностично и терапевтично предизвикателство. Роля на

                                  оториноларинголога“ Доц. А. Куцаров  Презентация на фирма POLPHARMA

 

17.40 ÷ 17.55 h à   Диференциална диагноза на хиперкалциурията в детската       възраст –                                                                                                

                                  Доц.   М. Гайдарова - Началник клиника по Нефрология и хемодиализа

                                   към Университетска     СБАЛДБ-София   

 

17.55 ÷ 18.10 h à   Инфекции на пикочните пътища – една клиника с многообразна етиология.

                                 Мислим ли за това? СБАЛДБ д-р Лисичкова ЕООД - Доц. А.Буева,               

                                 Д-р Т. Лисичкова

 

18.10 ÷ 18.25 h à   Кетогенна диета в педиатрията - д-р Иванка Паскалева, специалист по

                                 педиатрия и токсикология и зам. зав.интензивно отделение.

                         

18.25 ÷18.40 h à   Постнатално проследяване и поведение при пренатално установени аномалии

                                 на бъбрека д-р Петя Маркова, специалист по педиатрия и детска нефрология. 

 

18.40 ÷18.55 h à   Епилепсия в кърмаческа възраст – дебют на туберозна склероза комплекс –

                                 Д-р Мария Божидарова Детска неврологична клиника СБАЛДБ МУ София

 

18.55 ÷19.10 h à   Нов тест за нервно-психическо развитие на 5 год. възраст. -  д-р Ралица

                                Йорданова, проф. Иван Иванов -

 

19.10 ÷ 19.25 h à  Дискусия

 

19.30 h à Закриване

Прикачени файлове

doc

Споделете:

2
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 06.10.2017 16:48
Свършва на: 17.10.2017 16:48
Русе, България
Русе

Коментари

2
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 06.10.2017 16:48
Свършва на: 17.10.2017 16:48
Русе, България
Русе