cover photo
От
25.11.17
До
25.11.17
София, България
ул. „Димитър Моллов“ 1
thumbnail

“Съвременно поведение при мозъчни инсулти”

Научно събитие,  Отворено

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ “НА ГОСТИ НА БОЛНИЦА “СВЕТА АННА” – СОФИЯ”

Тема “Съвременно поведение при мозъчни инсулти”

Програма

9.00 - 9.15 Откриване

 

Първа пленарна сесия “Профилактика”

9.20 – 9.40 Рискови фактори за мозъчен инсулт – препоръки за поведение - проф. А. Постаджиян - Клиника по кардиология

9.40 – 10.00 Ендоваскуларна ангиопластика при стенози на мозъчни артерии – д-р Н. Рифаи - Клиника по кардиология

10.00 – 10.20 Ендоваскуларно лечение при предсърдно мъждене – алтернатива на антикоагулантите – доц. В. Велчев - Клиника по кардиология

 

Кафе-пауза

 

Втора пленарна сесия “Лечение на мозъчен инсулт”

10.30 – 10.50 Проект “ANGELS” на Европейската организация по инсулти в България – акад. И. Миланов, председател на Българското дружество по неврология

10.50 – 11.10 Кое е новото в лечението на мозъчните инсулти – д-р М. Божкова, д-р С. Венчева - Клиника по нервни болести

11.10 – 11.30 Ранна диагностика на мозъчен инсулт в амбулаторни условия – д-р Д. Младенова,  д-р В. Граматикова, д-р В. Борисова - Клиника по нервни болести

11.30 – 11.50 Протокол за поведение при мозъчен инсулт в Спешно отделение на УМБАЛ Света Анна – д-р А. Николова - Спешно отделение

11.50 – 12.10 Показания и противопоказания за венозна тромболиза – доц. Калпачки,

д-р К. Иванова, д-р Р. Русева - Клиника по нервни болести

12.10 – 12.30 Резултати от тромболитичното лечение на мозъчни инсулти в УМБАЛ Света Анна – София - д-р Е. Мишева, д-р Д. Калпачка, д-р Т. Сакеларова - Клиника по нервни болести

 

Обяд

 

Трета пленарна сесия “Интердисциплинарни проблеми”

13.30 - 13.50 Ендоваскуларно лечение при мозъчен инсулт – резултати – д-р Н. Алиоски – Клиника по неврохирургия

13.50 – 14.10 Хирургично лечение при малигнен мозъчен оток – д-р С. Кондов – Клиника по неврохирургия

14.10 – 14.30 Анестезия и поддържане на витални функции при ендоваскуларно лечение на мозъчен инсулт – д-р Д. Николаков - КАИЛ

 

Кафе пауза

 

Четвърта пленарна сесия “Особени състояния при тромболиза”

14.40 – 15.00 Тромболиза при мозъчни инсулти в напреднала възраст – резултати и предизвикателства - д-р Рафаилова, д-р Георгиев - Клиника по нервни болести

15.00 – 15.20 Тромболиза при инсулт на фона на антикоагулантно лечение – особености и резултати - д-р Праматарова, д-р Благоев - Клиника по нервни болести

15.20 – 15.40 Организация на работата в Център за мозъчни инсулти – доц. Р. Калпачки - Клиника по нервни болести

Споделете:

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 25.11.2017 09:00
Свършва на: 25.11.2017 16:00
жк Младост 1

Коментари

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 25.11.2017 09:00
Свършва на: 25.11.2017 16:00
жк Младост 1