cover photo
От
22.03
До
25.03
Банско
Гранд Хотел Банско, к.к. Банско
  • Ще присъствате ли?
thumbnail

Зимно училище за специализанти по кардиология

Здравно събитие,  Отворено

 

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) организира Зимно училище за специализанти по кардиология, и докторанти. 

Водещи български и чуждестранни лектори са поканени да участват и в издание 2018. Очакват Ви новаторски презентации по актуалните теми на кардиологията, които, вярваме, ще прераснат в активни и ползотворни академични дискусии. Участниците в този научен форум ще се запознаят с изискванията на големите школи в областта на кардиологичната теория и практика. Училището ще осигури и уникалната възможност за практикуване на наученото по време на специализираните обучения.
Предварителна регистрация до 23 февруари 2018 г., за да се възползвате от ранната такса правоучастие или до 20 март 2018 г., за да успеете да се включите в училището.

Регистрация на: Дружеството на кардиолозите в България

Програма

Предварителна Програма за Зимното училище по кардиология 2018

 

Четвъртък, 22.03.2018 г.

11:00 -15:50 Регистрация и настаняване

15:50–16:00 Официално откриване

16:00-19:30 Сесия 1 Патофизиология, клинична лаборатория,

клапни болести

16:00-16:35

16:35-17:10

17:10-17:45

17:45-18:15 Кафе - пауза

18:15–19:30 Състезание между отборите

Всеки отбор ще има по 30 мин. Отборите представят случая си в рамките на 15-18

мин. Останалите са за въпроси и коментар на журито. Силно препоръчително е да

има видеофайлове на ехографии, коронарография, КАТ и други образни

изследвания, а не само тяхното описание. Силно се препоръчва позоваване на

гайдлайните при решаването на случая, ако това е възможно.

20:00 Вечеря

Петък, 23.03.2018

08:30–10:35 Сесия 2 Сърдечна недостатъчност и белодрона

хипертония

С образователен грант ..............

Предварителна Програма за Зимното училище по кардиология 2018

В програмата могат да настъпят промени, за които ще бъдете предварително информирани.

Молим за разбиране.

2

08:30-9:05 Роля на ЕхоК в оценката на дясна камера в

клиничната практика

09:05–09:40 Белодробна хипертония

09:40-10:15 Неинвазивна оценка на хемодинамиката при

СН

10:15-10:35 Get with the guidelines поведение при клапни

сърдечни заболявания

10:35-11:00 Кафе Пауза

11:00-12:45 Сесия 3

С образователен грант

11:00-11:35 Get with the guidelines поведение при остър

миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента

11:35-12:10 Hot line session

12:10-12:45 Сърдечно съдов риск и диабет

С образователен грант .............

12:45-13:45 Обедна почивка

13:45-15:05 Практическо обучение по ехография

15:05-15:30 Кафе Пауза

15:30-18:50 Сесия 4 Основи на хемодинамиката. Ритъмна

патология

15:30-16:05 Интерпретация на хемодинамични криви

16:05-16:40 Интерпретация на хемодинамични криви

16:40-17.15 Електрофизиологични механизми на аритмиите

17:15-17:50 Основи на електрокардиостимулацията. Режими на

стимулация и свързаните с тях цикли.

17:50-18:50 Готов ли съм за изпита? Викторина с ЕКГ, Ро-

Графия, Катетеризационни крива, Ехо, и др

Представяне на случаи

18:50-20:00 Състезание между отборите

20:00 Вечеря

Предварителна Програма за Зимното училище по кардиология 2018

В програмата могат да настъпят промени, за които ще бъдете предварително информирани.

Молим за разбиране.

3

Събота, 24.04.2018

8:30-10:15 Сесия 5 Образна диагностика

08:30-09:05 Интерпретация на ренгенография на бял дроб и

сърце

09:05-09:40 Интерпретация на КТ находка на сърце

09:40-10:15 Роля на КТ в диагностиката на ИБС

10:15-10:35 Кафе пауза

10:35-11:30 Сесия 6 Предсърдно мъждене

С образователен грант от …………….

10:35-11:05 Предизвикателства в диагнозата и лечението на

ПМ

11:05-11:30 Get with the guidelines диагностика и лечение на

периферните артериални заболявания

11:30 -13:15 Сесия 7 ИБС

С образователен грант от

11:30-12:05 Видове стентове

12:05-12:40 Антитромбозно лечение при пациенти с ИБС

12:40-13:15 Проблемни лезии-СТО, бифуркационни лезии и др.

13:15- 14:00 Обедна почивка

14:00-14:35 Практическо обучение по ехография

14:35-15:10 Патология на аортата

15:10-16.20 Heart team 2018

Обсъждане на поведението на коронарни и клапни пациенти

между хирурзи и кардиолози В. Гелев, Д. Трендафилова, В.

Велчев, Д. Николов, Г. Начев, П. Панайотов, Д. Петков П.

Панайов

Случаите за обсъждане ще бъдат представени от

специализанти.

Предварителна Програма за Зимното училище по кардиология 2018

В програмата могат да настъпят промени, за които ще бъдете предварително информирани.

Молим за разбиране.

4

16:20-16:45 Кафе Пауза

16:45- 18:30 Сесия 8 Хирургична сесия

16:45-17:20 Хирургично лечение на терминалната сърдечна

недостатъчност /ТСН/ - индикации, видове.

17:20-17:55 Хирургично лечение на исхемичната болест на

сърцето

ИБС/ - индикации, видове, графтове.

17:55-18:30 Клапно протезиране – индикации, видове

сърдечни клапни протези.

18:30-18:45 Дискусия

18:45- 19:45 Състезание между отборите

20:30 Коктейл и официално награждаване

Неделя, 25.03.2018 г.

9:15-11:30 Сесия 9

09:15-09:50 Get with the guidelines двойната антитромбоцитна

терапия при коронарна артериална болест

09:50-10:25

10:25-11:30

11:30-11:35 Закриване исхемичната болест на сърцето ИБС/ - индикации, видове, графтове. 17:55-18:30 Клапно протезиране – индикации, видове сърдечни клапни протези. 18:30-18:45 Дискусия 18:45- 19:45 Състезание между отборите 20:30 Коктейл и официално награждаване Неделя, 25.03.2018 г. 9:15-11:30 Сесия 9 09:15-09:50 Get with the guidelines двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест 09:50-10:25 10:25-11:30 11:30-11:35 Закриване

Мнения