От
08.06.18
До
09.06.18
София, България
Залата на БЧК, бул. "Джеймс Баучер" 76

Практическо приложение на принципите от Консенсуса за деца с церебрална парализа

Научно събитие,  Затворено

 

Основен акцент ще бъде обсъждането на Консенсуса „Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа“ от 2014 г.

Ще се анализира доколко заложените в него принципи и проблеми на децата с детска церебрална парализанамират реално приложение в практиката. В резултат на обсъждането специалистите ще подготвят становище, което ще бъде представено на държавните институции. 

Споделете:

Коментари