От
12.04
До
14.04
София
хотел Hilton, Бул. България 1
  • Ще присъствате ли?

ІХ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕНДОУРОЛОГИЯ И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

Здравно събитие,  Отворено

Симпозиумът “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” се организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research (SEGUR).

Научната програма акцентира върху съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания, представени чрез “State-of-the-art” лекции и дебати от водещи международни експерти, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии, за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи.

Участниците ще имат възможността да представят собствените си резултати в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време на модерираната постерна и видео сесия.

 

 

                                      

Програма

08.00-08.30 Откриване И. Салтиров, К. Сарика, Д. Младенов,

08.30-13.00 Сесия I: Какво се промени в PCNL през последните 20 години?

Модератори: К. Давидов, К. Сарика, Д. Младенов 

08.30-08.45 Превръща ли се миниатюризираната PCNL в новия стандарт? И. Салтиров,

08.45-09.45 Live surgery: Super mini PNL Г. Дзенг, К. Петкова,

09.45-10.00 Позиция на пациента и достъп при PCNL – дебатът продължава А. Сколарикос 

10.00-10.15 Усложнения при PCNL – как да ги предотвратим и лекуваме? С. Гианакопулос 

10.15-10.30 Кафе пауза

10.30-11.30 Live surgery: Mini PNL М. Щрауб, И. Салтиров,

11.30-11.45 Super-mini PNL – оперативна техника и резултати Г. Дзенг

11.45-12.00 ECIRS – имаме ли нужда от нея и в кои случаи? М. Сепеда

12.00-13.00 Live surgery: Standard PCNL prone И. Салтиров, К. Петкова

13.00-14.00 Обяд

14.00-15.20 Сесия II: Образна диагностика, инфекции и радиационна защита

 в ендоурологията

 Модератори: А.Тринчиери, С.Ставридис, М.Цветков

14.00-14.20 Влияние на образната диагностика върху терапевтичното

 поведение при уролитиаза О. Савов 

14.20-14.40 Превенция на уросепсис при PCNL и RIRS А. Сколарикос

14.40-15.00 Урокултура или микробиологично изследване на камъка – кой е

 по-добрия метод? К. Петкова 

15.00-15.20 Радиационна защита в ендоурологията

15.20-16.20 Сесия III: Сътрудничество между уролог и нефролог Модератори:А. Сколарикос, П.Фераро, В.Марияновски

 15.20-15.40 Метаболитно изследване и превенция на рецидивите при уролитиаза – при кои пациенти и как? П. Фераро 

15.40-16.00 Уролитиазата като клинична проява на метаболитно заболяване Д. Петрова 16.00-16.20 

15.20-16.20 Сесия III: Сътрудничество между уролог и нефролог

 Модератори:А. Сколарикос ,П.Фераро, В.Марияновски 

15.20-15.40 Метаболитно изследване и превенция на рецидивите при

 уролитиаза – при кои пациенти и как? П. Фераро 

15.40-16.00 Уролитиазата като клинична проява на метаболитно заболяване

 Д. Петрова 

16.00-16.20 Проследяване на пациента след оперативно лечение за

 уролитиаза А. Тринчиери 

16.20-16.40 Кафе пауза

16.40-17.30 Сесия IV: Дебат: Медикаментозна експулсивна терапия

 през 2018: ефективна ли е? Модератори: Г. Дзенг, М. Сепеда, Д. Петрова

16.40-17.00 Да, разбира се  А. Тринчиери 

17.00-17.20 Не, загуба на време С. Гианакопулос 

17.20-17.30 Дискусия

17.30-19.00 Спонсорирани презентации

Мнения