cover photo
От
16.11.18
До
18.11.18
София, България
Парк хотел "Москва"
thumbnail

VII Национален конгрес по алергология с международно участие

Научно събитие,  Отворено

VII Национален конгрес по алергология с международно участие, ще се проведе от 16 до 18 ноември 2018 г. в Парк Хотел "Москва".

 

OРГАНИЗАТОР:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АЛЕРГОЛОГИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

Акад. д-р Богдан Петрунов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р Васил Димитров

 

ВАЖНИ ДАТИ:

 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постер – до 31 май 2018 г. на e-mail: congress_allergology@abv.bg
 • ​потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер –​ до 1 юли 2018 г.;
 • ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 1 октомври 2018 г.;
 • късна регистрация на делегати в Конгреса – от 2 октомври 2018 г. и на място;
 • ​ранна заявка за участие на фирми спонсори в Конгреса - до 1 октомври 2018 г.;
 • късна заявка за участие на фирми спонсори в Конгреса - от 2 октомври 2018 г. до запълване на изложбените площи;
 • Официално откриване на Конгреса – 16 ноември 2018 г. – 16:00 ч.;
 • Коктейл „Добре дошли” – 16 ноември 2018 г. – 19:00 ч.;
 • Официална вечеря – 17 ноември 2018 г. – 20:00 ч.

ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

 • Бронхиална астма;
 • Алергичен ринит;
 • Уртикария. Атопичен дерматит. НАЕ;
 • Алергизиращи фактори. Имунопатология на алергичните реакции;
 • Алерген специфична имунотерапия. Биологично лечение;
 • Хранителна и медикаментозна алергия;
 • Анафилаксия и други животозастрашаващи състояния в клиничната алергология;
 • Вариa.

УЧАСТИЕ С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР:

При желание за участие с доклад или постер, моля да изпратите заглавие/тема на доклада, авторски колектив и кратко резюме на съдържанието на e-mail: congress_allergology@abv.bg
​Краен срок за изпращане на заявки за участие в Научната програма на Конгреса - 31 май 2018 г.

Указания за авторите:

 • Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи.
 • Резюметата трябва да бъдат съставени на български и английски език.
 • Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение
 • Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
 • Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
 • Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
 • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартно съкращение в скоби.
 • Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи съобщението или постера. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията.
 • Постерът е необходимо да бъде с размери 80 см ширина и 120 см дължина.

ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ:

Споделете:

Коментари