cover photo
От
13.09.18
До
16.09.18
Златни пясъци, България
Конгресен център на клуб Ривиера
thumbnail

XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината

Научно събитие,  Отворено

Уважаеми колеги,
 
За мен е удоволствие, че отново имам честта да Ви поканя от името на Българската асоциация по ултразвук в медицината и лично от свое име, на предстоящия XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината в периода 13 - 16 септември 2018 г., който ще се проведе в Конгресен център на клуб Ривиера, к.к. Златни пясъци.
 
Ежегодният конгрес по ултразвук предоставя възможност на водещи специалисти в ултразвуковата диагностика да предадат безценен опит и познания на експерти в различни области на медицината. Форумът цели да развива общността на Българската асоциация по ултразвук в медицината, като всяка една от научните сесии по време на конгреса ще засегне актуални теми от съвременната медицинска практика. Не на последно място фирмената изложба обединява водещи компании с последните технологични постижения в медицинска апаратура за ултразвукова диагностика и фармацевтични достижения.
Вярваме, че за поредна година срещата ни по време на конгреса по ултразвук в медицината ще допринесе с нови контакти, полезни научни открития и ще помогне за развитието на медицината в България.
 
Желаем на всички успешно участие в конгреса и Ви очакваме през 2018 година!
 
С уважение,
 
Д-р Румяна Митова
Председател на Българска асоциация по ултразвук в медицината

 

Регистрация: Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. www.cic.bg. http://reg.cic-pco.com/ultrasound2018/

 

Резюмета:

Краен срок за изпращане: 15 май 2018 г.
 

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и се състои от цел, материали и методи, резултати, изводи и заключение. Абстрактите се изпращат в електронен вид на адрес rumi.mitova@gmail.com

Програма

ОСНОВНИ ТЕМИ:

 • Гастроентерология
 • Ревматология
 • Нефрология
 • Рентгенология
 • Урология
 • Акушерство и гинекология
 • Ендокринология
 • Ангиология
 • Неврология
 • Анестезиология
 • Кардиология
 • Ортопедия и травматология
 • Пулмология
 • Обща медицина
 • Хирургия

Споделете:

Коментари