cover photo
От
04.10.18
До
07.10.18
Златни пясъци, България
хотел Интернационал
thumbnail

XVI Национален конгрес по хирургия

Научно събитие,  Отворено

Уважаеми колеги и гости,

От името на Организационния комитет и от свое име имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в XVI Национален конгрес по хирургия с международно участие, който ще се проведе в периода 4-7 октомври 2018 г., в конгресен център на хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци.
Научният форум с най-голяма значимост в българската хирургия за 2018 г. ще се проведе под мотото „Нови хоризонти пред хирургията" и ще предостави възможност за обмяна на опит и практики между колеги, а също така и възможност за създаване на нови контакти и затвърждаване на вече създадени такива. На предстоящия конгрес ще бъдат засегнати теми от всички области на хирургията с акцент върху съвременните постижения и предизвикателства, както и етични и правни аспекти на нашата професия. С удоволствие каня всички хирургични колективи в страната, както и наши приятели от чужбина да  заявят своето участие по конкретни теми.  
Очакваме Ви и вярваме, че Вашето активно участие ще допринесе за реализацията на един успешен и ползотворен конгрес!
 
С уважение,
Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Председател на Българско хирургическо дружество 

 

Регистрация:

Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. www.cic.bg - http://reg.cic-pco.com/bgss2018, както и на https://www.bgss.eu/

 

Резюмета: 

Можете да представите Вашите резюмета за постери и заявки за участие с доклад до 31.03.2018 г.
Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите е 30.08.2018 г.

Моля изпратете Вашите резюмета за одобрение от Научния комитет на събитието на
email: congress.surgery.2018@gmail.com

Програма

ОСНОВНИ ТЕМИ

 

 

  • Жлъчно-чернодробно-панкреатичната хирургия
  • Хирургия на горен гастроинтестинален тракт
  • Колоректална и проктологична хирургия
  • Ендокринна хирургия и млечна жлеза
  • Хирургия на предна коремна стена
  • Спешна хирургия
  • Детска хирургия
  • Гръдна хирургия
  • Сърдечна и съдова хирургия
  • Лицево-челюстна хирургия

Сесия за научни иновации в клиничната практика:
Представяне и интерактивно обсъждане на научни разработки – основа на научни проекти по програма „Грант” и дисертационни трудове


Консенсусна конференция – „експертна кръгла маса”, посветена на проблема „Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия. Приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика”

Споделете:

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 04.10.2018 14:00
Свършва на: 07.10.2018 12:00
Златни пясъци, България
хотел Интернационал

Коментари

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 04.10.2018 14:00
Свършва на: 07.10.2018 12:00
Златни пясъци, България
хотел Интернационал