cover photo
От
02.11.18
До
03.11.18
София, България
софия
thumbnail

Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Научно събитие,  Отворено

На 2 и 3 ноември 2018г. в София ще се състои Първата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда /БДОДГ/. БДОДГ е професионална организация с идеална цел, член на Българската Асоциация по Радиология. Членове на Дружеството са лекари със специалност по Образна диагностика, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. 

 

На предстоящата Първа конференция на БДОДГ водещи специалисти от страната ще представят своя опит в областта на мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно - резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.

 

Поканени са гост-лектори от Европейската асоциация по образна дигнастика на гърда (EUSOBI). Ще бъдат представени актуални данни от представител на Националния Раков Регистър за заболяемостта и смъртността от рак на гърдата в България. Очакваме присъствие освен от водещи специалистити в областта и много млади лекари, специализиращи Образна диагностика и рентгенови лаборанти.

 

Във втория ден на Конференцията, със съдействието на водещите медицински компании, ще се организира практически курс, в който участниците да се докоснат до нови технологични възможности и решения на по-редки клинични случаи. Паралелно в три зали ще има презентации на апаратура на водещите фирми в областта на образната диагностика. В тази практическа час на конференцията медицинските специалистите ще имат възможност да видят реално новите възможностти на апаратурата и да се обучат за работа с нея.

 

Повече информация и регистрация на: http://newevent.bg/events/259/prva-konferentsiya-na-blgarskoto-druzhestvo-po-obr

 

Споделете:

2
Участници
4
Интересуващи се
Започва на: 02.11.2018 09:01
Свършва на: 03.11.2018 23:31
София, България
софия

Коментари

2
Участници
4
Интересуващи се
Започва на: 02.11.2018 09:01
Свършва на: 03.11.2018 23:31
София, България
софия