От
18.05.18
До
20.05.18
Боровец (Самоков), България
хотел Рила
thumbnail

III МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА

Научно събитие,  Отворено

Асоциацията по Майчино-Фетална Медицина, има удоволствието да Ви покани на III Международен Конгрес по Майчино-Фетална Медицина, който ще се проведе в периода от 18 до 20 Май 2018 година в хотел Рила, Боровец.

Целта на конгреса е да събере на едно място специалисти от всички области на медицината, ангажирани с майчиното и детско здраве.

Тази година очакваната аудитория е над 350 участници, които ще имат възможност да се запознаят с опита при установяване, проследяване и терапия на усложнени бременности от водещи специалисти по Фетална медицина. 


Участието на медицински, лабораторни и фармацевтични кoмпании в областта ще обогати научната програма с актуална информация за високотехнологичната ехографска апаратура, както и с възможностите на новите лабораторни тестове за диагностициране на високо рискова бременност.

 

Програма

Петък 18/05/2018 г.

13.00-19.00 Регистрация и Настаняване

 

15:30- 18:00 Майчино-Фетална Медицина

 /зала Мусала/

 

15.30-16.30  Ендокринология и бременност

Модератори: Проф.Танкова ,Д-р Стратиева

 

15.30-15.45 Връзка между тиреоидна дисфункция при бременни и захарен диабетЯначкова В.

15.45-16.05 Бременност и отклонения във въглехидратния метаболизъм - Проф. Танкова

 

16.05-16.25 Гестационен диабет и Фетална медицина – Ибрям И.

Дискусия

 

16:30– 17:00  - Kафе пауза

 

17:00-18:00  Генетика и бременност

Модератори: Проф.Савов А., Д-р Янкова М.

 

17.00-17.15 Генетична консултация при вродени аномалии на отделителната системаДимова И.

 

17.15-17.30 Дефекти на отделината система- УЗ - диагностика, проследяване и перинатален изход – Попов В.

 

17.30-17.45 ДНК анализ на абортивен материал и редки генетични заболявания при плода – Тодоров Т.

 

17.45-18.00 Дискусия

 

20.00-23.00  Вечеря ”Добре дошли”

 

 

Събота 19/05/2018 г.

 

08:00-09:00 Регистрация

 

09:00 – 09:15 Официално откриване на III-ти Международен Конгрес МФМ

/зала Рила/

 

9:15- 11:00 Плацентарни и хипертонични усложнения на бременността

Модератори: Проф. Николов, Проф. Аколекар, Д-р Янкова

 

09:15 - 09:35 Прогноза и профилактика на мъртво раждане Аколекар Р.

 

09:35 - 09:55 Перинатологични проблеми при новородени с интраутеринна хипотрофия –Масларска Р.

 

09:55 –10:15 Антикоагулация при бременност и пуерпериум Миланова М.

 

10:15–10:25 Скрининг за ПЕ в България–резултати–Стратиева В.

 

10:25-10:40 Ролята на PlGF при Прееклампсията–Никлен С.

 

10:40-10:55 Генетично предразположение към вродена

тромбофилия и бременност. Случаи от практиката. Подход за генетичен тест –Йорданова И.

 

11:00–11:15 Дискусия

 

11:15-11:40 Kафе пауза

 

11:40-12:30

Преждевременно раждане –диагноза и поведение

Модератори: Д-р Велев, Д-р Минев, Д-р Стратиева

 

11.40-11.50 Скрининг за преждевременно ражданеЯнкова М.

 

11.50-12.00 Скрининг за преждевременно раждане при близнаци-EVENTS Trail –Чавеева П.

 

12:00-12:10 Протокол на поведение и терапия при скъсена маточна шийка- Стратиева В.

 

12:10-12.25 Трансабдоминален лапароскопски серклаж - Минев З. 

 

12:25-12:30 Дискусия

 

12.30-13.30 Обяд

 

13:30-14:40

Скринингови програми и бременност

Модератори: Проф.Савов А., Д-р Пласенсиа, Д-р Янкова

 

13:30 – 13:40 Скрининг за Гестационен диабет – Атанасова В.

 

13:40 - 13:55 Къде е мястото на скрининга чрез свободната ДНК фракция в съвременната пренатална консултация – Мария дел Мар Гил

 

13.55 - 14.15 Биохимичен Скрининг във 2-ри триместър “за” и “против”-Савов А.

 

14:15- 14:30 Фетална морфология в 1-ви триместър-Пласенсия У.

 

14:30 – 14:40 Инвазивни процедури при бременности с висок риск след 1-ви и 2-ри триместър скрининг - резултати – Янкова М.

Дискусия

 

Мултидисциплинарен подход при консултацията, проследяването и терапията на бременности усложнени с фетални дефекти

 

14:40-15:00

Фетална Хирургия 

Модератори : Проф.Персико, Д-р Чавеева

 

14:40-15:00 Фетална хирургия – Обзор – Персико Н.

 

15:00-15:20 Методи на ембриоредукция при многоплодна бременност, интрафетален лазер –Чавеева П.

 

15:20-15:40 Кафе пауза

 

15:40-17:00

Сърдечни дефекти – УЗ диагностика, клинично поведение и перинатален изход

Модератори: Проф.Марков, Проф.Луканов, Д-р Чавеева

 

15:40-16:00 Пренатална диагноза, прогноза и кардиохирургия при вродени сърдечни дефекти – Луканов Ц.

 

16:00-16:20 Tips and Trics в ехографската оценка на феталното сърцеМарков Д.

 

16:20-16:35  Ултразвукова диагностика на феталното сърце в 1-ви триместър - Стоилов Б.

 

16:35-16:50  Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай.- Калев В.

 

16:50-17:00 Клиничен случай на Вроден Сифилис -Гьокова Е

 

17:00-18:00 Майчино-Фетална Mедицина и Феталната медицина от гледната точка на стандарта по Aкушерство и Гинекология - Дискусия

 

 

20:00-22:30 Официална вечеря

 

22:30 – Нощен Бар

 

 

 Неделя 20/05/2018

 /Зала Рила/

 

09:30-10:30 Лекция - Проф.Николаидес

10:30- Закриване на III-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

 

10:30-12:30

Ехографски курс по специализирана пренатална диагностика

С подкрепата на Медицински Факултет към Софийски Университет

Споделете:

Коментари