cover photo
От
26.04.18
До
29.04.18
Несебър, България
Хотел "Сол Несебър"
thumbnail

Четвърта научно-практическа конференция на БЛС

Научно събитие,  Отворено

Основни теми:
 

  • „Управление на риска в медицинската практика – компликации, пропуски, неудачи” (Подтема: „Развитие на нормативната уредба в съдебната практика; случаи, достигащи до съдебната зала”)
  • „Спешни състояния (диабет, миокарден инфаркт, инсулт и др.) – своевременност, достъпност и качество, като превенция за медицински пропуски”

 

БЛС – верен на традициятаУважаеми колеги,

 
 Състоялите се през последните години три поредни научно-практически конференции на БЛС привлякоха елита на лекарското съсловие, представиха новостите в редица медицински области и начертаха пътя към желаните добри промени в здравната система. Тези форуми поставиха акцент върху обществената значимост на медиците и показаха огромната полза от стремежа да се надгражда постигнатото. Естествено, въпреки постиженията, винаги има какво да се желае. Нашата надежда е, че с всяка следваща година научно-практическите срещи, организирани от БЛС, ще са на още по-високо ниво и ще носят още по-голяма полза.

 Принос в това направление е предвиденото международно участие в Четвъртата конференция на Лекарския съюз, чиято подготовка започна. Председателят на FEMS Енрико Реджинато е поел ангажимент на този форум да изнесе доклад за медицинските отклонения, неточности и недостатъци в практиката. Интерес към темата е проявил и главният секретар на FEMS Боян Попович. Предвиждаме също достатъчно време за коментари и дискусии по проблемите на своевременната и качествена диагностика на спешните състояния, както и по въпросите за медицинските пропуски и промените в нормативните документи.

 Предстоящото събитие ще премине под знака на нашия патрон Св. Иван Рилски Чудотворец, който ни е завещал премъдри и вечно актуални съвети – да постоянстваме в доброто, да пазим мира помежду си и да се трудим усърдно, отправяйки поглед към високата нравственост и светлината.

 Убедени сме, че обменените мнения и проведените дискусии ще осъществят целите на Четвърта конференция на БЛС, най-важните от които са: да обогати научно-практическите познания на участниците в нея; да възроди и укрепи общественото доверие към родните медици, така необходимо за здравето на нацията ни.

 

С уважение,

д-р Венцислав Грозев
Председател на УС на БЛС

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

ТАКСИ

Програма

Споделете:

2
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 26.04.2018 09:00
Свършва на: 29.04.2018 18:00
Несебър, България
Хотел "Сол Несебър"

Подобни събития

РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА – проф. Лоренцо Ванини

РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА – про...

Научно събитие,  Отворено събитие
София
На
26.10.24

Коментари

2
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 26.04.2018 09:00
Свършва на: 29.04.2018 18:00
Несебър, България
Хотел "Сол Несебър"

Подобни събития

РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА – проф. Лоренцо Ванини

РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА – про...

Научно събитие,  Отворено събитие
София
На
26.10.24