cover photo
От
09.11.18
До
10.11.18
Русе, България
Русе, Независимост 2
thumbnail

14 – та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“

Научно събитие,  Отворено

14 – та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“, ще се състои в Русе на 9 и 10 ноември. Организатори са УМБАЛ- Канев,  съвместно с катедрата по педиатрия към Медицински университет във Варна, Русенският университет и Съюза на учените в града. В конференцията ще участват педиатри и общопрактикуващи лекари от цялата страна.  

Програма

П Р О Г Р А М А

НАУЧНО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ПЕДИАТРИЯТА„ –

гр. РУСЕ

09.11 – 10. 11. 2018 год.

 

09.11. 2018 г. ПЕТЪК

15.00 ÷ 15.20 h à       Официално откриване с приветствия :

Д-р Д. Дариткова - Председател на

Парламентарната комисия по здравеоопазване към  НС,

Областен Управител на Област Русе,

Кмет на Община Русе, Ректор на РУ,

Проф. Вл. Пилософ – Председател  Българска Педиатрична Асоциация

 

І-во заседание

Модератори: Проф.Вл. Пилософ, Проф.П. Переновска,

Проф. Ив. Иванов, Проф. Ю.Л.Мизерницкий

 

Секция VARIA

 

15.20 ÷ 15.40 h à   Основни проблеми в детското здравеопазване - изводи от XIV –ти Национален

                                 конгрес по Педиатрия- Проф.Вл.Пилософ,  Председател на Българска

         Педиатрична Асоциация

 

15.40 ÷ 16.00 h à   Первичная цилиарная дискинезия у детей – Алгоритм диагностики.

                                 Проф. Ю.Л. Мизерницкий – Москва Русия

                             

16.00 ÷ 16.20 h à   Детската смъртност в България през 2015-2017 г.

                                 Доц. Д. Калайков – МУ  София

 

16.20 ÷ 16.35 h à   Желязодефицитно състояние у деца - Доц. В.Калева, МУ Варна

 

16.35 ÷ 17.00 h à   Кафе  пауза  

                                                                           Секция VARIA

 

17.00 ÷ 17.15 h à    Чужди тела в дихателните пътища при децата

                                   Проф.П.Переновска - Национален консултант по педиатрия.

 

17.15 ÷ 17.30 h à    Със загриженост към децата–

                                    Проф. В.Недкова -Началник Детска клиника МУ-Плевен

 

17.30 ÷ 18.30 h à     Болка и температура в детска възраст - Проф. Ив. Иванов- МУ Пловдив

                                   Алергичен ринит - д-р Ел. Петкова - Симпозиум фирма BERLIN CHEMIE                                  

 

18.30 ÷ 18.45 h à   Принципи на инхалаторната терапия- Д-р М. Гълъбова– МУ Варна 

 

18.45 ÷ 19.00 h à   Нарушения на кардио-респираторната адаптация у доносени новородени деца  -

                                  Доц. В. Атанасова- МУ Плевен

 

19.00 ÷ 19.30 h à      Съвременните антихистамини при алергичен ринит и уртикария при децата-

Проф.П. Переновска - Национален консултант по педиатрия.

                                   Симпозиум на фирма PHARMA TRADE BG

 

19.30 ÷ 19.45 h à   Пролонгирана неонатална жълтеница.

                                 Д-р Т. Итова, УМБАЛ Медика Русе, Отделение Неонаталагия

 

19.45 ÷ 20.00 h à   Дискусия

 

20.00 ÷ 21.00 h à  Коктейл „Добре дошли“в лоби бара на хотел Рига

                                                                  

 

10.11.2018 СЪБОТА

 

ІI-ро заседание

Модератори: Доц. М. Гайдарова, Доц. Р.Георгиева

        Доц. А.Дашева-Димитрова, Доц.Б. Върбанова

 

Секция VARIA

 

09.00 ÷ 09.15 h à   Маските в Нефрологията–                                                                                                

                                  Доц.   М. Гайдарова - Началник клиника по Нефрология и хемодиализа

                                  към Университетска  СБАЛДБ-София  

            

09.15 ÷ 09.30 h à   Синдром на внезапна смърт на кърмачето - съвременни постановки и

                                  превенция. - Доц.Р.Георгиева -МУ София          

 

09.30 ÷ 09.45 h à  Инхалаторни кортикостероиди в лечение на бронхиална астма и псевдокруп

                                в детска възраст - Д-р Кр. Жечева, педиатър-алерголог, МБАЛ Търговище

 

09.45 ÷ 10.00 h à  Кафе пауза

 

10.00 ÷ 11.15 h à Сателитен симпозиум - Платинен спонсор на XIV –та Научно-практична       

                                педиатрична конференция гр. Русе-SHIRE -Модератор Доц. В. Калева„

 

                 Синдром на Хънтър – ранни диагностични белези и симптоми“,

                  Доц. Н. Сапунджиев, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

 

              „Болест на Фабри – клиничен случай 1“, Д-р П. Златанова, МБАЛ „Карнобат“

              „Болест на Фабри – клиничен случай 2“, Д-р А. Ангелова, МБАЛ „Света Анна – Варна

 

              „Хемофилия – най-честата наследствена коагулопатия – възможности и  

                предизвикателства“, Доц. В. Калева, УМБАЛ „Света Марина“

 

 

                                                          Секция Ревмокардиология

 

11.15 ÷ 11.30 h à    Синдром на Барт и некомпактирана  лява камера– Доц. А.Дашева-Димитрова - 

                                  Университетска СБАЛДБ –София    

 

11.30 ÷ 11.45 h à    T-SPOT®. TB тестът – надежден помощник в скрининга на туберкулозата -

           Адрияна Кръстева, Продуктов мениджър, ТП Евофарма

 

11.45 ÷ 12.00 h à    Синдром на макрофагиална активация - Д-р К. Лисички –

                                  Началник Детско отделение към болница Токуда София

 

12.00 ÷ 12.15 h à    Моногенни ревматологични заболявания –

           Доц.Боряна Върбанова, МУ Варна

                                                     

12.15 ÷ 12.30 h à   Дисекация на аортата в детска възраст (клиничен случай) –

                                 Доц.П. Шивачев МУ Варна

 

12.30 ÷ 12.45 h à   Fluditec - физиологичният мукорегулатор – Доц. Св. Досев

        Презентация на фирма INNOTECH

 

12.45 ÷ 13.30 h à  Обяд в ресторант Рига

 

 

 

ІІI–то  заседание

 

Модератори: Prof. Szőnyi László , Доц. М.Георгиева

Доц. Й. Узунова, Доц. Д. Калайков

 

                                                        Секция Гастроенетрология и Varia

 

13.30 ÷ 13.45 h à     Hot points in Pediatric Liver Transplantation"

                                   Prof. Szőnyi László Budapest Hungary

 

13.45 ÷ 14.00 h à    Хепатоспленомегалия при гастроинтестинални заболявания у деца –

                                    Доц.М. Георгиева, МУ Варна

 

14.00 ÷ 14.15 h à   Медико-социална адаптация на децата с трансплантиран черен дроб-

          Доц. Й. Узунова - МУ София

 

14.15 ÷ 14.30 h à   Хронични диарии - Д-р Кр. Колева-МУ Варна 

 

14.30 ÷ 14.45 h à   Ентерално и паренетерално хранене при деца с хипотрофия –

                                Д-р Е. Желева,дм- МУ Варна.

 

14.45 ÷ 15.00 h à   Диетични мерки при регургитации и рефлукс в кърмаческа възраст.

        Aptamil – ефективно средство . Д-р Св. Тусчиева

 

15.00 ÷ 15.15 h à   Презентация на фирма Аванс Трейд – Натурална козметична линия

         за деца- „Bebо“

 

15.15 ÷ 15.30 h à   Синупрет® Сироп - лекарство на избор за лечение на инфекции на горни

          дихателни пътища- Е. Маринова,Мениджър маркетинг и продажби в

          страната, „Бионорика България“ЕООД

                                                                                                          

15.30 ÷ 15.45 h à   Кафе  пауза спонсорирана от            

 

15.45 ÷ 16.00 h à   По-особено протичане на целиакията в детска възраст –

                                 Д-р Й. Дянкова -МУ Варна

                

16.00 ÷ 16.15 h à   Щадяща терапия при дефицит на вниманието и хиперактивност –

                                 Д-р Р. Делиганева – болница „Здравето“ – Презентация фирма VEDRA 

                                                                           

16.15 ÷ 16.30 h à    Презентация на фирма Цептер

 

16.30 ÷ 16.45 h à    Хирургични усложнения на възпалителните заболявания на червата –

                                  Д-р Г. Иванов,дм– МУ Варна     

 

16.45 ÷ 17.00 h à    Жлъчнокаменна болест в детска възраст – диагностичен и терапевтичен

                                   подход.   Д-р Янков, д.м - МУ Пловдив

 

17.00 ÷ 17.15 h à   Мекелов  дивертикул при деца – диагностични проблеми

                                 Д-р Рашева и колектив - МУ Варна

 

17.15 ÷ 17.30 h à    Реалната педиатрична фармация- маг.фарм. А. Вълев,

                                 педиатрична аптека „Ерудита”

 

17.30 ÷ 17.45 h à   Значение на татуировките в диагностиката на психичните и поведенчески

                                  разстройства.  Доц. Н.Ангелова – Барболова, Д-р Т. Матева, РУ, ЦПЗ - Русе

 

17.45 ÷ 18.00 h à  Дискусия

 

17.30 ÷ 17.40 h à  Закриване

                19.30 à Вечеря в механата на хотел „Рига“

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

doc

Споделете:

Коментари