cover photo
От
08.03.19
До
10.03.19
София, България
ул. Иларион Макариополски 2
thumbnail

Обучение по хомеопатия и интегративна медицина

Курс/семинар,  Отворено

Курс за следдипломна квалификация в София

Център за здраве и образование „ЕДИКТА” организира

Хомеопатия

Следдипломна квалификация за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина

В този курс имате възможноста да:

 • Създадете или надградите Вашето цялостно разбиране за хомеопатията
 • Задълбочите познанията си по интегративна медицина
 • Изучите и сравните възможностите на D, C и LM потенции
 • Усвоите нови решения за психосоматични проблеми
 • Работите с пациенти под супервизия на опитен хомеопат

София

Модул 1: 8-10 март 2019 г.

Модул 2: 17-19 май 2019 г.

Модул 3: 13-15 септември 2019 г.

Модул 4: 22-24 ноември 2019 г.

 

 

І-ва година в 4 модула включва следните теми:

 • Основи принципи и закони в хомеопатията
 • Задълбочено изучаване на 50 лекарства
 • Първа помощ с хомеопатия
 • Органотропни лекарства
 • Епигенетика
 • Динамични модели
 • Миазматична оценка на случаите
 • Реперторизация на случаи и др.

Датите за следващите модули ще бъдат обявени на нашия календар.

След приключване на обучението през първата година можете да продължите обучението във ІІ и ІІІ година (6 модула и практическо обучение):

 • Надграждане и задълбочено изучаване на Материя Медика
 • Анализ на хронични случаи
 • Практическо изучаване на психосоматични модели
 • Съчетаването на хомеопатия с различни интегративни подходи
 • Практика под супервизия
 • Комплексен подход и др.

В този курс ще откриете още:

 • Творческа атмосфера
 • Интегративно познание
 • Споделяне
 • Общуване
 • Обогатяващо преживяване
 • Вашият практичен подход

За всеки модул са осигурени учебни помагала и възможност за практическо усвояване на знанията.

Преподаватели в този курс са лекари, които споделят с участниците практическия си опит и теоретичните знания от дългогодишната си практика като хомеопати. Подробности за всеки един от тях можете да намерите тук.

След приключване на курса и завършване на практическото обучение можете да кандидатствате за придобиване на Европейска диплома по хомеопатия.

Център за здраве и образование „Едикта” е единственият в България и един от общо 21 обучителни центрове, акредитирани към Европейския комитет по хомеопатия.

Програма

8-10 март 2019

Модул 1: Първа помощ с хомеопатия

 

17-19 май 2019

Модул 2: Остри състояния. Потенции.

 

21-23 юни 2019  

Лятен семинар по хомеопатия в Царево

Решаване на случаи, 30 учебни часа групова супервизия

 

13-15 септември 2019

Модул  3: Миазми. Анализ на случаи.

 

22-24 ноември 2019

Модул 4: Позология. Хомеопатична доза. Технология на работа.

 

Споделете:

2
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 08.03.2019 09:30
Свършва на: 10.03.2019 16:00
София, България
ул. Иларион Макариополски 2

Коментари

2
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 08.03.2019 09:30
Свършва на: 10.03.2019 16:00
София, България
ул. Иларион Макариополски 2