cover photo
От
14.06.19
До
16.06.19
Пловдив, България
хотел Империал
thumbnail

Научен симпозиум Миокардна Реваскуларизация

Научно събитие,  Затворено

Научен симпозиум Миокардна Реваскуларизация ще се проведе на 14-16 юни 2019 г. в хотел Империал - Пловдив. Организатор на събитието е Дружество на кардиолозите в България.

По време на научното събитие ще бъдат разгледани темите:

 • Терапия при стабилна ангина – медикаментозна терапия vs ПКИ
 • Терапия при стабилна ангина – единствено симптоматиката ли е цел на терапията
 • Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стоволова стеноза – ПКИ vs АКБ
 • Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стволова стеноза – кои са факторите, влияещи върху вземането на решение
 • Миокардна реваскуларизация при пациенти с коронарна болест и левокамерна систолна дисфункция – ПКИ vs АКБ
 • Пациенти с многоклонова коронарна болест след остър коронарен синдром без ST- елевация – пациенти със стабилна коронарна болест?
 • Пълна реваскуларизация при многоклонова коронарна болест – как дефинираме пълната реваскуларизация?
 • Неинвазивните методи за оценка на миокардна исхемия- state-of-the art 2019
 • Тройна срещу двойна терапия при пациенти с предсърдно мъждене и ПКИ
 • Ескалация и деескалация на антиагрегантната терапия при ПКИ
 • Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест, остър коронарен синдром и кардиогенен шок – ПКИ на виновната артерия vs пълна реваскуларизация
 • Контраст- индуцирана нефропатия – профилактика /перипроцедурни аспекти/ терапия
 • Оптимизация на имплантацията на стент – ОСТ/IVUS vs опита – „окото“ на оператора
 • ПКИ след АКБ – предизвикателства, резултати
 • Антиагрегантна терапия при пациенти след ПКИ и необходимост от сърдечна/несърдечна хирургия
 • FFR, iFR, RFR - state-of-the art 2019
 • СТО – ПКИ vs ОМТ
 • Фармакотерапия при ПКИ
 • Асимптоматична високостепенна АС – операция vs консервативно лечение
 • Реваскуларизация и TAVR – кога и как
 • Дискусия кардиохирурзи и кардиолози - на един и същи език ли говорим?
 • Вторична митрална инсуфициенция – оперативно vs консервативно лечение
 • Каротидни стенози при кандидати за АКБ – какво казват ръководствата
 • Периферна артериална болест плюс коронарна артериална болест – прогноза, поведение, риск

Водещи фармацевтични фирми ще представят своите продукти на съпътстващата симпозиума изложба. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели.

 

 

Прикачени файлове

Споделете:

Коментари