cover photo
От
30.08.19
До
31.08.19
Свети Константин и Елена, България
хотел Азалия
thumbnail

V Симпозиум по аудиовестибуларна медицина и отология

Научно събитие,  Отворено

Събитието се организира от Интернациоаналната Черноморска отологична и невроотологична асоциация, Европейската  асоциация по отология и невроотология, Балканското дружество по оториноларингология хирургия на глава и шия, съвместно с Медицински университет – Варна “Проф. Д-р Параскев Стоянов” и Университетски медико дентален център, под патронажа на неговия ректор – Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

 

За успешното провеждане на Конференцията ще допринесат повече от 120 оториноларинголози, пулмолози, невролози, дентални медици, физиолози и здравни мениджъри от България, както и  именити учени от цял свят: проф. Жак Манян-Франция, Проф. Нури Озгиргин – Турция, проф. Джем Узун - Турция,  проф. Хасан Диаб - Русия, Проф. Георг Шпринцел –Австрия, проф. Роберт Гидуен - Канада,  проф. Хешам Кадур - Великобритания, проф. Роналд Ласциг - Германия, проф. Хешам Негм – Египет, проф. Бадр Мустафа - Египет, проф. Хуссеин Арланд – ОАЕ, Доц. Душан Павлович - Сърбия,  Проф. Рапид Ал Алабри – Оман, Проф. Адриана Неагос – Румъния, Проф. Георгиус Анастасопулос – Гърция,  д-р Емил Ценев – Германия, проф. Джангара Абдихалилов - Киргистан, Доц. Первис Умаров - Казахстан

 

Организационният комитет е в състав: Проф. Жак Манян – Почетен президент, Доц.. Т. Широв  – Президент на симпозиума, Доц. П. Руев – Председател на симпозиума, Проф. А. Капрелян - Зам. председател, Проф. Р. Бенчев – председател на научния комитет,  Проф. С. Пеев – президент на 3 симпозиум по Биоматериали и импланти,  Проф. Р, Гидуен -  почетен президент на 3 симпозиум по биоматериали и импланти, Доц. Г. Маринов - председател на симпозиума по биоматериали и импланти,  Доц. М. Милков - председател на ИБСОНА, Доц. Н. Сапунджиев - председател на локалния организационен комитет, Проф. Т. Костадинова – Зам. ректор на Медицински университет – Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов”, проф. Хр. Групчева - Зам.ректор на Медицински университет – Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов”,

Доц. Г. Илиев – Зам. председател на ИБСОНА,  Д-р Стефан Мирчев – секретар на ИБСОНА, Доц.  Д. Конов - Зам.секретар на ИБСОНА, Проф. П. Димов - Зам.председател на ИБСОНА, Доц. Д. Ставрев, Доц. А. Куцаров и др.

Програма

Научната програма включва сесии на теми свързани с физиология, патофизиологията на вестибуларния апарат, филогенетични и еволюционни изследвания, съвременни диагностични методи в аудиологията и вестибулогията, осикулопластика, хроничен отит, серозен отит,  кохлеарна имплантация, кохлеарна рехабилитация, отоакустични емисии, скрининг при новородени, остра вестибулопатия, оценка на вестибуларната функция, биомеханика на полуокръжните канали и отолитния апарат, централна вестибуларна патология, интерпретация на vHIT, генетика и вестибуларни заболявания, лабиринтит, Болест на Meniere и коморбидност, молекулярна биология при вестибуларните нарушения, световъртеж в детската възраст, позиционно вертиго, постурален контрол и вестибулоспинална система, психологически аспекти на вестибуларните нарушения, радиологична оценка на вестибуларната болест, използване на нови технологии за вестибуларната рехабилитация, вестибуларна компенсация, вестибуларни нарушения след отологична и невроотологична хирургия, вестибуларни нарушения свързани със синдромите на главоболие, вестибуларни импланти.

Паралелно за трети път ще се проведе и симпозиум по биоматериали и импланти в областта на главата и шията.

Споделете:

Коментари