cover photo
От
26.09.19
До
26.09.19
София, България
бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж
thumbnail

ФОРУМ „КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ЗА ВАС И КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА“

Научно събитие,  Отворено

Събитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Програма

ПРОГРАМА
 
08:30 – 09:00
Регистрация и работна закуска

 

09:00 – 09:15
Откриване
БАПЕМЕД: идеология, мисия и цели и как те съвпадат с програмата?
БАПЕМЕД
ОПДУ, представител – обръщение към участниците
ОПДУ

 

09:15 – 09:45
Персонализирана медицина и гражданско участие – добри практики
БАПЕМЕД

 

09:45 – 10:15
Представяне на данни от анкета на тема „Гражданско участие и персонализирана медицина“
БАПЕМЕД

 

10:15 – 10:45
Анализ „Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“
Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS), Bogi Eliasen

 

10:45 – 11:15
Кафе-пауза

 

11:15 – 11:45
Подобряване на средата за гражданско участие: предложения и препоръки
БАПЕМЕД
НПО

 

11:45 – 12:15
Подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването: опит, добри практики и иновативни решения
Външен изпълнител

 

12:15 – 12:45
Национална пациентска организация: опит и експертиза за изпълнение на политики в областта на здравеопазването чрез активно гражданско участие
НПО

 

12:45 – 13:15
Пациентско застъпничество: пациентски адвокати и ролята им на посредници и „проводници“ за граждански инициативи в осигуряването на партньорски подход в управлението в сектора на здравеопазването
Aneta Piperkova, BAPEMED
Piarella Peralta, Inspire2Live

 

13:15 – 13:45
Отворена дискусия
„Приложимост на представени добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването, в България“ – въпроси и отговори

 

Работен език на събитието: английски

Споделете:

Коментари