cover photo
От
27.09.19
До
29.09.19
София, България
бул. "Цариградско шосе" 64
thumbnail

XI-та научна среща на Сдружението на обучителите и изследователите в България по Обща Медицина (СОИБОМ)

Научно събитие,  Отворено

„ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ – МОДУЛ II

 

Програма

 

  
Петък 27.09.2019г.
13.00-15.00
Регистрация
15.00-15.30
Модул 1

Откриване. Интерактивна сесия по текущи проекти на СОИБОМ.
15.30-16.00
Кафе пауза
16.00-18.00
Модул 2

Един медикамент в един слайд – работа в малки групи.
19.00
Коктейл “Добре дошли”
20.00
Вечеря
 
Събота 28.09.2019г.
09.00–11.00

 
Модул  3
Дискусия по проблемите на обучението по Обща медицина с участие  на Съвета на Европейската организация на обучителите по обща медицина –       European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT),    проф. д-р Мехмет Унган, президент на Световната организация на общопрактикуващите лекари – World Organization of Family Doctors (WONCA Europe), представители на институции и академичната общност от страната
11.00-11.30
Кафе пауза
11.30-13.00 
Модул 4

Ехокардиография – информативност в общата медицинска практика. Клинични случаи.
13.00-14.00
Обяд
14.00-15.00   
Модул 5

Коронарография – показания и противопоказания; насочване на пациенти и последващо наблюдение в общата практика. Клинични случаи.
15.00-15.30   
Кафе пауза
15.30-16.30   
Модул 6

Грижата за пациенти с клапно протезиране и антикоагулантна терапия в условията на общата медицинска практика. Клинични случаи.
20.00     
Официална вечеря
 
Неделя 30.09.2019г.
09.30-10.30 
Модул 7

Общо събрание на СОИБОМ
10.30-11.00
Кафе пауза
11.00-12.30
Спектър от възможности. Закриване.
 

Споделете:

0
Участници
2
Интересуващи се
Започва на: 27.09.2019 13:00
Свършва на: 29.09.2019 12:30
хотел "Метрополитън"

Коментари

0
Участници
2
Интересуващи се
Започва на: 27.09.2019 13:00
Свършва на: 29.09.2019 12:30
хотел "Метрополитън"