cover photo
От
24.10.19
До
25.10.19
София, България
бул. „княгиня Мария Луиза“ 131
thumbnail

Втора Балканска Конференция по Персонализирана Медицина

Здравно събитие,  Отворено

Основна цел на конференцията е да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и  регионално сътрудничество между страните от Балканския регион. 

Конференцията допълва широкообхватната програма на ЕАПМ SMART Outlook.‘SMART’ е абревиатура за малките страни-членки и региони заедно /Smaller Member states And Regions Together/.

SMART е признание, че в тези страни се внедряват много иновации в здравеопазването. Международното сътрудничество и координацията в регионите са жизнено важни за пълното интегриране на персонализираната медицина в европейските здравни системи.

 

Тематика:

 

Персонализираната медицина – нова парадигма в здравеопазването; интегриране на персонализираната медицина в здравните системи; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка, ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациента да иновативно лечение;

 

Приложение на високите технологии в персонализираната медицина – настояще и бъдеще;

 

Нови достижения в геномиката и генетиката на човека; генна терапия; Европейска геномна инициатива „1+МГ“; прецизирана диагностика – NGS в превантивната медицина и клиничната практика – скрининг, редки болести, онкологични и неврологични заболявания;

 

Молекулярна патология – нови достижения и практическо приложение;

 

Прецизирана образна диагностика;

 

Персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията;

 

Персонализирана медицина в хематологията;

 

Персонализирана медицина и редки болести;

 

Персонализирана медицина в ендокринологията;

 

Персонализирана медицина в лечението на вирусни заболявания;

 

Персонализирана медицина в неврологията и психиатрията;

Програма

24.10.2019 г.

 

13.30 – 14.00 Регистрация

 

14.00 – 14.30 Официално откриване: Преглед на развитието на персонализираната медицина в Балканския регион
 

14.30 – 16.00 Първа пленарна сесия: Заедно напред в ерата на персонализираната медицина

 

16.00 – 17.40 Втора пленарна сесия: Геномика и здравеопазване

 

17.40 – 18.00 Кафе-пауза

 

18.00 – 19.10 Трета пленарна сесия: Патологията на персонализираната медицина
 

19.30 – 22.00 Вечеря и връчване на наградите на       БАППМ за                                          персонализирана медицина в България
 

 

 

25.10.2019 г.

 

09.00 – 09.30 Регистрация и кафе „Добро утро“

 

09.30 – 12.00 Четвърта пленарна сесия: Персонализирана медицина в онкологията и хематологията
 

12.00-13.00 Работен обяд

 

13.00 – 14.50 Пета пленарна сесия: Персонализирана медицина при редки болести, неврология и психиатрия  

 

15.00 – 16.30 Шеста пленарна сесия: Трансгранично сътрудничество между страните в Балканския регион

 

16.30 – 17.30 Постерна сесия

17.30 – 18.00 Закриване

Споделете:

2
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 24.10.2019 13:30
Свършва на: 25.10.2019 18:00
хотел Рамада

Коментари

2
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 24.10.2019 13:30
Свършва на: 25.10.2019 18:00
хотел Рамада