От
30.10.20
До
31.10.20
София, България
София
thumbnail

Втора Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

Здравно събитие,  Отворено

Втората Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата ще се проведе 30 и 31 октомври 2020 г. в гр София.

 

Тази година ще имате възможността да чуете презентации на водещи специалисти в областта с основен акцент върху мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.
     
Целта пред Втората Конференция е да продължи и задълбочи  обучението по образна диагностика на гърда, да обменим клиничния си опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, да се запознаем с новите дигитални апарати, както и да поговорим за ефективни скринингови програми.

 

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална  организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

 

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на НЮ ИВЕНТ.

Можете да се регистирате за събитието тук.

Споделете:

Коментари