cover photo
От
04.04.20
До
04.04.20
София, България
Интер Експо Център
  • Ще присъствате ли
thumbnail

Пролетна Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Здравно събитие,  Отворено

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специална си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

Основна тема на Пролетната Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология ще са малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

В лекционния курс ще бъдат застъпени следните подтеми:

Мултидисциплинарен подход в диагностиката и терапията на малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

Роля на образната и морфологична диагностика.

Терапевтична стратегия.

Персонализирана терапия.

Агностичните тумори – предизвикателства за здравната система – необходими промени.

Специален гост-лектор на Пролетната Академия по молекулярна патология и онкология ще бъде д-р Беата Ягиелска – Заместник-директор, ръководител Департамент по онкодиагностика, онкокардиология и палиативни грижи, Научен Институт по онкология „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Президент на Полски Алианс за Персонализирана Медицина.

Водещи лектори ще бъдат проф. д-р Савелина Поповска, дмн – заместник-ректор и ръководител катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен; проф. д-р Соня Сергиева, дмн – началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ, София; доц. д-р Весела Стойнова – Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник „Младост“, София и др. изтъкнати специалисти и експерти.

Учебната програма е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

 

Повече информация за събитието може да намерите на сайта на НЮ ИВЕНТ и на сайта на БАППМ.

Може да се регистрирате за участие на събитието от тук.

Очакваме ви!

Програма

08.30 – 09.00 Регистрация, кафе „Добро утро“

09.00 – 09.15 Откриване

09.15–09.45 „Окултни тумори. Какво иска да знае онкологът и какво трябва да знае рентгенологът“

09.45-09.55 Въпроси и обсъждане

09.55-10.25 "Клинично приложение на нуклеарномедицинските хибридни методи за диагностика на първичен окултен  тумор при метастатичен процес от НПО"

10.25-10.35 Въпроси и обсъждане

10.35–11.10 „Роля на патолога в диагностиката на малигнени неоплазми с                 неизвестно първично огнище“

11.10-11.20 Въпроси и обсъждане

11.20-11.35 Кафе-пауза

11.35–12.00 „Органоспецифични микро РНК в диагностиката на агностични тумори“

12.00-12.10 Въпроси и обсъждане

12.10-12.40 "The role of biomarkers in diagnosis and treatment of agnostic tumors in modern medicine"

12.10-12.50 Въпроси и обсъждане

12.50-13.10 „ Значение на туморните маркери при малигнени тумори с  неясно първично огнище – мит или реалност“

13.10-13.20 Въпроси и обсъждане

13.20-14.30 Работен обяд

14.30-15.00 „Терапевтичен подход при агностични тумори. Ролята на медицинския онколог“ 

15.00-15.10 Въпроси и обсъждане

15.10–15.30 „Персонализирана медицина и агностични тумори – предизвикателства за здравните системи. Какво трябва да променим?“

15.15 – 15.30 Дискусия, обобщение и закриване

Коментари