От
18.09.20
До
18.09.20
София, България
Интер Експо Център
thumbnail

Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Курс/семинар,  Затворено

    БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

 

     Основна тема на Академията по персонализирана молекулярна патология и онкология ще са малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

 

    Учебната програма е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.    

 

 

 

Споделете:

Коментари