От
18.09.20
До
19.09.20
София, България
Интер Експо Център
thumbnail

Академия по молекулярна уропатология

Курс/семинар,  Затворено

    БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина.

 

    Академията по молекулярна уропатология обединява два курса на СДО:

       1. Съвременна хистологична класификация на туморите на простатната жлеза. TNM класификация на карциномите на простатата. Приложение на имунохистохимията в диагностиката. Практическа работа с микроскоп.

     2. Тумори на отделителната система. Съвременни хистологични класификации на СЗО. TNM класификация на туморите на бъбречното легенче, пикочния мехур и уретера. Приложение на имунохистохимията в диагностиката. Практическа работа с микроскоп.

 

    Учебната програма е подходяща за патолози, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Споделете:
0
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 18.09.2020 17:00
Свършва на: 19.09.2020 17:30
София, България
Интер Експо Център

Коментари

0
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 18.09.2020 17:00
Свършва на: 19.09.2020 17:30
София, България
Интер Експо Център