cover photo
От
17.09.21
До
18.09.21
София, България
Интер Експо Център
thumbnail

Академия по молекулярна уропатология

Здравно събитие,  Отворено

          БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

            Специален гост-лектор на Академията ще бъде проф. д-р Джордж Дж. Нетто – ръководител Катедра „Клинична патология“, Университет Алабама, САЩ и лектор на Международната академия по клинична патология.

            Учебната програма е подходяща за патолози, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

            Безопасността на всички курсисти, лектори и гости е приоритет за нас, така че ще бъдат спазени всички препоръчани противоепидемични мерки.

Споделете:

Коментари