cover photo
От
03.08.21
До
03.08.21
thumbnail

КАК ЗДРАВОСЛОВНАТА ХИДРАТАЦИЯ ПОВИШАВА ТРУДОВАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Здравно събитие,  Отворено

Посрещаме август с много горещи дни, а той освен почивка за една част от нас, продължава да е работен месец. 🌡️Опасността от работа навън в горещо време се увеличава. Информираността за това как да работим безопасно в горещо време може да помогне за предотвратяване на наранявания от топлинен стрес и топлинен удар.

За много служители да останат хидратирани на работното място може да бъде трудно.

 

Натоварените графици могат да доведат до пропускане приема на необходимото количество вода, а за някои професии видът работа или специализираното работно облекло затруднява редовния достъп до вода. Опасността от работа навън в горещо време се увеличава. Информираността за това как да работим безопасно в горещо време може да помогне за предотвратяване на наранявания от топлинен стрес и топлинен удар. Хидратацията е ключов фактор за запазване на трудоспособността ни в горещите дни.

 

⚠️ Ключов фактор за запазване на трудоспособността ни в горещите дни е хидратацията. Тя е състояние, при което намалява съдържанието на вода в организма. Ако обезводняването води до намаляване на телесното тегло с 10-20 % може да бъде опасно за живота.

 

ЛОТ-КОНСУЛТ в партньорство с ДЕВИН ви кани на безплатен уебинар на тема:
КАК ЗДРАВОСЛОВНАТА ХИДРАТАЦИЯ ПОВИШАВА ТРУДОВАТА РАБОТОСПОСОБНОСT.

Програма

Теми и участници:

 

Д͟е͟х͟и͟д͟р͟а͟т͟а͟ц͟и͟я͟ ͟п͟о͟ ͟в͟р͟е͟м͟е͟ ͟н͟а͟ ͟р͟а͟б͟о͟т͟а͟ ͟–͟ ͟п͟р͟и͟з͟н͟а͟ц͟и͟,͟ ͟п͟р͟и͟ч͟и͟н͟и͟ ͟и͟ ͟п͟р͟е͟д͟о͟т͟в͟р͟а͟т͟я͟в͟а͟н͟е͟

 

🎙️ д-р Радостина Герасимова – лекар по трудова медицина, експерт и лектор по безопасност и здраве при работа с над 20-годишен опит. Член на екипа на ЛОТ-КОНСУЛТ от 2001 г. Професионалните й интереси са в сферата на оценката на риска, колективните и лични предпазни средства, ергономия на работните места, превенция на трудови злополуки.

 

П͟р͟о͟и͟з͟в͟о͟д͟с͟т͟в͟е͟н͟ ͟м͟и͟к͟р͟о͟к͟л͟и͟м͟а͟т͟ ͟и͟ ͟з͟д͟р͟а͟в͟о͟с͟л͟о͟в͟н͟а͟ ͟х͟и͟д͟р͟а͟т͟а͟ц͟и͟я͟ ͟–͟ ͟о͟т͟г͟о͟в͟о͟р͟н͟о͟с͟т͟и͟ ͟н͟а͟ ͟р͟а͟б͟о͟т͟о͟д͟а͟т͟е͟л͟я͟

 

🎙️ Нели Ангелова Чалъкова е магистър управление и контрол условията на труд, експерт по ЗБУТ при СТМ ЛОТ-КОНСУЛТ и инспектор контрол на факторите на работна, битова и околна среда в орган за контрол от вид С

 

Х͟и͟д͟р͟а͟т͟а͟ц͟и͟я͟т͟а͟:͟ ͟н͟е͟ ͟в͟с͟и͟ч͟к͟и͟ ͟в͟о͟д͟и͟ ͟с͟а͟ ͟е͟д͟н͟а͟к͟в͟и͟

 

🎙️ Петя Манастирска е ръководител "Устойчиво развитие и качество" в Девин ЕАД. Тя има над 20 години опит в сферата на управление на качеството, опазване на околната среда и безопасността, натрупан във водещи производствени компании.

Споделете:

Коментари