cover photo
От
20.05.22
До
21.05.22
thumbnail

Уважаеми колеги и партньори, От името на ръководството на Българска лига по хипертония (БЛХ) Ви изпращам покана за участие в научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ - May Measurement Month (MMM) - ръководни правила и предизвикателства", който ще се проведе on-line,

Научно събитие,  Отворено

Уважаеми партньори,


По традиция ежегодно Българска Лига по Хипертония (БЛХ) е
част от глобалната кампания May Measurement Month (МММ) /Май
месец за измерване с цел повишаване на осведомеността, инициирана
от Международната асоциация по хипертония (ISH), която
представлява водещите световни учени, клиницисти, доставчици на
здравни услугии сродни здравни работници, всички с общ интерес към
хипертонията.
Артериалната хипертония е основен единичен рисков фактор за
преждевременна смъртност в световен мащаб. Приблизително 50% от
появата, развитието и достигането до фатални инциденти при
коронарна болест на сърцето, исхемичен и хеморагичен мозъчен
инсулт, и сърдечна недостатъчност могат директно да бъдет отнесени
към наличието и лошия контрол на високото артериалното налягане.
Все по-честото наличие на допълнителни съпътстващи рискови
фактори като дислипидемия, обезитет, тютюнопушене, липса на
физическа активност и захарен диабет, както и вече реализирани
сърдечно-съдови инциденти като миокарден инфаркт, предсърдно
мъждене и застойна сърдечна недостатъчност усложнява картината.
Българска Лига по Хипертония (БЛХ) има за основна цел разширяване
на познанието и подобряване на контрола на обусловените от
артериалната хипертония заболявания.

Програма

Научна програма                                                         

 

 

Живо излъчване, on–line достъп, чрез интернет базирано приложение /видео

стрийминг/

 

www.hypertension.bg

 

 

20.05.2022 г. – петък

 

14.00   -                Регистрация на участниците

 

 

17.50 – 18.00  -   Откриване на научния симпозиум

 

 

18.00 – 19.00 – Сесия 1 – Дискусионен форум – Познание, лечение и контрол на артериалната  хипертония в България  

Опортюнистичен скрининг в общата популация - какво научихме за хипертонията в България чрез участие в MMM инициативата на International Society of Hypertension

                             Проф. А. Постаджиян

Дискусионен панел

 

 

19.00 – 19.50 – Сателетни симпозиуми Берлин Хеми/ А. Менарини

Трудни решения при "тежки" хипертоници

Модератор: Проф. Арман Постаджиян

Лектори: Проф. Арман Постаджиян, Доц. Теодора Ханджиева-Дърленска

 

 

 

 

21.05.2022 г. – събота

 

 

09.30 – 10.00 – Сесия 2 – Дискусионен форум – Артериална хипертония и коморбидитет –имаме ли предпочитана фиксирана комбинация?, с подкрепата на Тева

Дискусионен панел

 

10.00 – 10.30 – Сесия 3 – Дискусионен форум – За и против програма за подобряване на контрола на артериалното налягане, с подкрепата на Сервие

Дискусионен панел: Проф. Постаджиян,

 

10.30 – 10.50      Кафе пауза

 

 

10.50 – 11.30 – Сателитен симпозиум Мерк

„Индивидуализиране на терапевтичния подход при пациенти с артериална хипертония и предсърдно мъждене“

Лектор: Доц. Антония Кишева

 

11.30 – 12.30 – Сесия 4 – Какво ново в хипертензиологията

 

Проучвания в областта на хипертензиологията – уроци и отворени въпроси

Проф. А. Постаджиян

Артериална хипертония и коморбидитет – предизвикателството

Проф. Й. Йотов

Фармакологично повлияване при артериална хипертония – какво ново на хоризонта

Проф. Ив. Груев

 

12.30 – 13.30 – Сесия 5 – Дискусионен форум – May Measurement Month 2022 в условия на пандемия – ръководни правила и предизвикателства

 

13.30 – 14.00     Обедна пауза

 

 

14.00 – 14.30 – Сесия 6 – Артериална хипертония и обезитет – да преосмислим лечението на затлъстяването – сателитен симпозиум

 

14.30 – 16.00 – Сесия 7 – Хипертензиологията – пет проучвания с пет слайда    Дискусионен панел

 

Амбулаторно мониториране  –

Хронотерапия –

Резистентна хипертония и радиофреквентна аблация –

 Артериална хипертония и предсърдно мъждене –

 

                     16.00 – 16.15     Кафе пауза

16.15 – 17.00 –  Сесия 8 – Дискусионен форум – Тежестта на инсулта – предизвикателствата за клинициста при протекцията на пациентите с НКПМ – сателитен симпозиум

 

17.00                    Закриване на научния симпозиум

Споделете:

Коментари