cover photo
От
30.06.22
До
03.07.22
София, България
Тех парк форум "Джон Атанасов"
thumbnail

Научен форум ARTERIALE 2022 - Хипертония в сърцето на многообразието

Научно събитие,  Отворено

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет Ви каним да участвате в
юбилейното събитие по повод 30 години БЛХ - научен форум
„ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието“ /
„ARTERIALE 2022 – Hypertension in the heart of diversity“ в периода 30
юни - 03 юли 2022 г.
Събитието ще се проведе присъствено в София Тех Парк, форум
„Джон Атанасов“, гр. София, бул. Цариградсо Шосе 111 и ще се излъчва
онлайн.
Темата на юбилийния форум - „Хипертония в сърцето на
многообразието“ е изключително интересна и актуална в глобален
план. Намаляването на хипертонично обусловените съдови
заболявания, посредством задълбочено познание, ефективна
превенция и качествен контрол на артериалната хипертония при
различните етнически групи в една популация е сериозно
предизвикателство. Убедени сме, че поставянето и разглеждането на
основната тематика на симпозиума ще подпомогне очертаването на
кръг от множество нерешени проблеми, като изграждането на работещ
диагностичен алгоритъм и конкретно терапевтично поведение
включват мултидисциплинарен подход и целенасочени усилия.
Надяваме се за успешното протичане на събитието да допринесат
и предвидените workshop и дебат сесии, както и експертни становища
от поканени наши и чуждестранни лектори.
Научната програма на форума е насочена към широк кръг
специалисти – общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози и
специалисти в областта на вътрешната и съдова медицина.
По време на форума ще бъде организирана съпътстваща изложба
на водещи фармацевнитчи и инструментални фирми, които ще
представят най-новите си продукти, в помощ на медицинските
специалисти.
БЪЛГАСКА ЛИХА ПО ХИПЕРТОНИЯ
Актуална информация за събитието, както и научна програма ще
бъдат отразени в сайта на БЛХ: https://hypertension.bg/
Очакваме Ви!

Програма

30.06.2022г. – четвъртък
12:00–14:00 Регистрация на участниците
Предсеминарна програма
15:00–18:00 Обучителен модул I
Хипертонично обусловена органна увреда – значение на образната диагностика
01.07.2022г. – петък
10:00–14:00 Регистрация на участниците
10:10–13:10 Обучителен модул II
Предсеминар в рамките на научната програма на ARTERIALE 2022

Споделете:

Коментари