cover photo
От
21.04.23
До
22.04.23
София, България
хотел „Рамада“, гр. София
thumbnail

Трета Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда

Здравно събитие,  Отворено

Третата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата ще се проведе на 21 и 22 април 2023 г. в хотел „Рамада“, гр. София. 

 

Тази година  участниците ще имат възможността да чуят презентации на водещи специалисти с основен акцент върху приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране и стадирането на рака на гърдата. В програмата на конференцията ще бъде включен и обучителен модул "Училище по образна диагностика на гърда" за студенти, специализанти и специалисти по Образна диагностика с по-малък опит. 

 

По време на Третата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда участниците ще споделят клиничния си опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, ще се запознаят с новите дигитални апарати, както и ще поговорят за ефективни скринингови програми и програми за описание на мамографски изследвания.

 

За поредна година участниците ще имат възможността да се включат в научната програма като подготвят и изпратят резюме в срок до 28 февруари 2023 г.

 

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика медицински стандарт по образна диагностика на гърда, еквивалентен на този от световната практика. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове, Дружеството продължава да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

 

Допълнителна информация за събитието можете да проследите на сайта на НЮ ИВЕНТ.

 

Споделете:

1
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 21.04.2023 12:00
Свършва на: 22.04.2023 15:00
София, България
хотел „Рамада“, гр. София

Коментари

1
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 21.04.2023 12:00
Свършва на: 22.04.2023 15:00
София, България
хотел „Рамада“, гр. София