От
11.03.23
До
11.03.23
София, България
"Джеймс Баучер" 100
thumbnail

V Национален конгрес на БДДХ

Научно събитие,  Отворено

Българското дерматохирургично дружество (БДДХ) отправя покана към всички колеги, приятели, дерматолози, дерматохирурзи, лицево-челюстни хирурзи, пластично-възстановителни хирурзи, онкохирурзи, лъчетерапевти, съдови хирурзи, утвърдени, както и млади, но и бъдещи специалисти, да посетят Петия национален конгрес на дружеството на 11 март 2023 година, който ще се проведе в хотел „Маринела“, София.

 

БДДХ е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специалисти/млади учени, се присъединяват все повече колеги от Европа и страни от цял свят – оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

 

Този национален конгрес се превръща в мост за партньорство, тясно сътрудничество и взаимопомощ между специалистите в страната, но и във възможност за пряк дебат с някои изтъкнати учени от целия свят, като дава възможност да се излагат и обсъждат иновативни български открития, хипотези и наблюдения.


Основна цел на събитието е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти, която се базира изцяло на българския клиничен опит през последните години, като същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опита на колегите от други страни.

 

Форумът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията, фармакоонкологията, кардиоонкологията и онкохирургията, които превръщат мероприятието в широкоспектърно, като по този начин дават предпоставка за изява от страна на разнородна група от специалисти.


За пета поредна година – конгресът следва своята идея, която е заложена първоначално от създаването си, като генерира теми, насочващи вниманието към: модерна патогенезата на рака на кожата - на меланома и епителиалните кожни тумори, както и на стъпките, които са необходими за неговата превенция, правилна диагностика и лечение.

Споделете:

Коментари