cover photo
От
23.03.23
До
26.03.23
Хисаря, България
бул. "Генерал Гурко" №1
thumbnail

Зимно училище за специализанти по кардиология

Научно събитие,  Отворено

Ежегодното Зимно училище за специализанти по кардиология ще се проведе в периода 23 - 26.03.2023 г., хотел „Хисар“, гр. Хисаря.


„Основна и най-важна мисия на Дружеството на кардиолозите в България е повишаване нивото на познание и качественото продължаващо обучение на лекарите и специализиращи в областта на кардиологията и кардиохирургията, затова ще положим усилия и ще предложим актуални и интересни теми, които да отговорят на очакванията Ви.

 

Събитието ще бъде в присъствена форма, но ще има възможност и за онлайн участие.


В Зимното училище ще продължим да развиваме идеята за интерактивно участие, ползване на мобилно приложение и лекции с възможност за гласуване и задаване на въпроси. Всеки регистриран участник ще има достъп и до видеозаписите след събитието“, изтъкват от Дружеството на кардиолозите в България.

 

Програма

Четвъртък, 23.03.2023 г.
14:00-15:50 - Регистрация и настаняване
14:00-15:50 - Mayo Clinic Cardiovascular Review Course for Cardiology
Boards, video film
15:50-16:05  - Официално откриване - А. Гудев, В. Трайков
16:05-18:15 - Сесия 1
Модератори: А. Гудев, К. Карамфилов
16:05-16:35 - Физиология на усилието. Кардиопулмонална работна проба
И. Груев
16:35-17:10 - Анемичен синдром и СС заболявания
В. Колева
17:10-17:45 Европейски изпит по кардиология- MCQ
К. Карамфилов
17:45-18:15 - Стани богат
А. Гудев
18:15-18:35 Кафе-пауза
18.35-19:45 Състезание между отборите на МУ - Варна, МУ - Пловдив
“Александровска болница”
Жури: Н. Рунев, А. Гудев , Ц. Кътова
Всеки отбор ще има по 25 мин. Отборите представят случая си в рамките на
15 мин. Останалите са за въпроси и коментар на журито. Силно
препоръчително е да има видеофайлове на ехографии, коронарография, КАТ и
други образни изследвания, а не само тяхното описание. Силно се препоръчва
позоваване на гайдлайните при решаването на случая, ако това е възможно.
20:00 - Вечеря


Петък, 24.03.2023г.
08:30-10:15 - Сесия 2
Модератори: К. Карамфилов, Ф. Николов
08:30-09:05 - Полиморбиден синдром на СН - лечение на болни с ХБЗ, ЗД,
ПМ и железен дефицит
М. Токмакова
09:05-09.40 - Фармакология на инотропните медикаменти
Е. Трендафилова
09:40-10:15 - Хемодонамични криви в норма и патология. Закон на Frank
Starling
Д. Василев
10:15-10:40 - Кафе-пауза
10:40-13:30 - Сесия 3
С подкрепата на Pfizer
Модератор: Ц. Кътова, Ф. Николов
10:40-11:15 - Ехографска оценка на Трикуспидална клапа и дясна камера
Й. Йотов
11:15-11.50 - Кардиомиопатии
М. Господинова
11:50-12:50 - MCQ 1- Клапни болести и ВСМ
Н. Рунев
12:50-13.30 - Lunch in a box с подкрепата на Булмар
Роля на hs Troponins в оценката на СС риск
А. Гудев, В. Колева
13:30-14:00 - Обедна почивка
Mayo Clinic Cardiovascular Review Course for Cardiology
Boards , video film
14:00-15:10 - Практическо обучение по ехография
Ц. Кътова, Й. Йотов
15:10-15:25 - Кафе-пауза
15:25-16:35 - Сесия 4
Модератори: М. Токмакова, Й. Йотов
15:25-15:55 - Ифекциозен ендокардит
Ф. Николов
15:55-16:25 - Предсърдно мъждене . Гледната точка на клинициста
Н. Гочева
16:25-16:35 - Дискусия
16:35-18:45 - Сесия 5
Модератори: Н. Гочева, Д. Василев
16:35-17:10 - Електрофизиологични механизми на аритмиите
Ч. Шалганов
17:10 -17:45 - Усложнения при пациенти с имплантирани електронни
устройства: Какво да очакваме в практиката?
В. Трайков
17:45-18:45 - ЕКГ викторина
М. Стоянов, Ч. Шалганов, В. Трайков, Н. Поройлиев
18:45-19:00 - Кафе-пауза
19:00-20:00 - Състезание между отборите: УМБАЛ “Св. Екатерина“ и
Национална кардиологична болница
Жури: М. Токмакова, В. Трайков, И. Петров, Д. Трендафилова
20:00 - Вечеря


Събота, 25.03.2023 г.
8:30-10:15 - Сесия 6
Модератори: В. Велчев, Е. Трендафилова
08:30-09:05 - Роля на КАТ в диагностиката на ИБС
М. Недевска
09:05-09:40 - Инвазивна функционална оценка на коронарните лезии
В. Гелев
09:40-10:15 - Съвременен прочит в оценката на сърдечно-съдовия риск
А. Постаджиян
10:15-10:40 - Кафе-пауза
10:40-11:50 - Сесия 7
Модератори: И. Петров, А. Постаджиян
10:40-11:15 MCQ-ИБС
К. Карамфилов
11:15-11:50 - Кардиогенен шок
Д. Трендафилова
11:50-12:50 - Викторина образна диагностика и хемодинамични криви
В. Велчев, Г. Кирова
12:50-13:45 - Lunch in a box
Кардиометаболитен синдром
А. Гудев, О. Косева, Н. Рунев
С подкрепата на NovoNordisk
Mayo Clinic Cardiovascular Review Course for Cardiology
Boards, video film
13:45-14:15 - Обедна почивка
14:15-15:15 - Практическо обучение по Ехография
Ц. Кътова, М. Господинова, Й. Йотов
15:15-15:40 - Сесия 8
Модератори: М. Господинова
15:15-15:40 Болести на аортата
И. Петров
15:40-16:40 Heart team 2023 Г. Начев, В. Велчев, В. Гелев, Д. Петков, Д.
Трендафилова, К. Карамфилов, Д. Василев, И. Петров, Н.
Гочева, А. Келчев, Д. Николов, Ю. Джоргова
Обсъждане на поведението на коронарни и клапни пациенти между хирурзи и кардиолози
Случаите за обсъждане ще бъдат представени от специализанти
16:40-17:00 - Кафе-пауза
17:00-18:00 - Сесия 9
Кръгла маса - 10 най-важни въпроса от кардиолозите към кардиохирурзите
Модератори: Г. Начев, Д. Трендафилова
Д. Петков, Пл. Панайотов, А. Келчев, Д. Николов, Ю.
Джоргова
18:00-19:30 - Състезание между отборите на: “Acıbadem City Clinic
Tokuda“ , „Acibadem City Clinic“ и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“

Жури: В. Велчев, Н. Гочева, Е. Трендафилова, Д. Василев
20:00 - Официална вечеря

 

Неделя, 26.03.2023 г.
Отпътуване

Споделете:

Коментари