cover photo
От
05.05.23
До
07.05.23
Бургас, България
Бургас

XXIV Национална конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: „Децата на България“

Научно събитие,  Отворено

XXIV Национална конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: „Децата на България“, ще се проведе в ПРИСЪСТВЕН формат между 5 и 7 май 2023 г., в хотел Secrets Sunny Beach Resort.

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 

 • Социална медицина;
 • Гастроентерология, нефрология;
 • Covid-19 актуални проблеми;
 • Имунология, ваксинопрофилактика;
 • Пулмология, алергология;
 • Кардиология, ревматология;
 • Офталмология, оториноларингология;
 • Генетика, дерматология;
 • Хирургия;
 • Неврология;
 • Онкохематология;
 • Случаи от клиничната практика

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

ДЕТСКА КЛИНИКА КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

 

Почетен председател на конференцията:
акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

Ректор на Медицински университет - София

 

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р П. Переновска
Зам.-председател: д-р В. Исаев
Секретар: доц. д-р Г. Петрова

Технически секретар: д-р Д. Митева, Р. Теодосиева

Споделете:

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 05.05.2023 15:00
Свършва на: 07.05.2023 12:00
Бургас, България
Бургас

Коментари

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 05.05.2023 15:00
Свършва на: 07.05.2023 12:00
Бургас, България
Бургас