cover photo
От
15.07.15
До
15.07.15
София, България
betahaus Sofia Krum Popov str. 56-58, 1421 Sofia, Bulgaria

skill sharing @ betahaus | Емоционална Интелигентност. EQ-i 2.0

Друго събитие,  Отворено
  • Какво е емоционална интелигентност?
  • Kаква е ползата от балансирането на уменията, с които се измерва?
  • Kак да разпознаваме собствените си емоции и тези на хората около нас?
  • Kак да развием уменията си за управлението им?


Отговорите с Поли Фистолера, BISEI Bulgarian Institute for Social and Emotional Inteliigence.

Ще се запознаете по-подробно с възможностите, които дават различните Репорти от теста за емоционална интелигентност EQ-i 2.0:

- Workplace Report
- Leadership Report
- 360 Feedback Report

Събитието е отворено.

С подкрепата на host.bg - официален партньор на skill sharing цикъла.

Прикачени файлове

Споделете:

5
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 15.07.2015 19:00
Свършва на: 15.07.2015 20:30
София, България
betahaus Sofia Krum Popov str. 56-58, 1421 Sofia, Bulgaria

Коментари

5
Участници
0
Интересуващи се
Започва на: 15.07.2015 19:00
Свършва на: 15.07.2015 20:30
София, България
betahaus Sofia Krum Popov str. 56-58, 1421 Sofia, Bulgaria