Събития

Научен форум ARTERIALE 2022 - Хипертония в сърцето на многообразието
Научен форум ARTERIALE 2022 - Хипертония в сърцето на многообразието
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
1000, София ,България
Тех парк форум "Джон Атанасов"
До
03.07.22
От
30.06.22