Събития

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на бeлия дроб"
1000, София ,България
ул. „Княгиня Мария Луиза“ 131, хотел Рамада, зала Опал
До
06.04.24
От
04.04.24