Събития

АКВА -ТЯЛО ТЕРАПИЯ
Обучителна програма за Аква-тяло терапевти
/WATSU-1, WATSU за бебета , WATSU-2 /
Дати : 20.11.2021г.-01.02 2021г.
Гр. Велинград
1000, Велинград, България
хотел Енира
До
01.12.21
От
20.11.21