За нас

Това ръководство е концепция и изпълнение на Медицинския експертен съвет със своите 16 членове, допълнено и критично ревизирано с експертната професионална подкрепа и съавторство на множество колеги, дружества и институции. Версия 2.6, според авторите е актуално към 12 ноември 2020 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 1. Насоки за работа на медици при епидемия от SARS-COV-2 - експертен съвет при МС
 2. Анализ на епидемиологичната обстановка
 3. Имунната система срещу COVID-19
 4. Указания за центрове за спешна медицинска помощ
 5. Препоръки за работа на ОПЛ в условия на COVID-19 пандемия
 6. Препоръки за грижа в дома
 7. За индивиди/пациенти с медицински оплаквания, съмнителни за респираторна вироза (настинка, грип)
 8. COVID-19 и бременност
 9. Препоръки към акушер-гинеколози и акушерки
 10. Алгоритъм на поведение при бременни с COVID-19
 11. Очни прояви при пациенти с COVID-19
 12. УНГ помощ при пациенти със SARS-CoV-2
 13. Трансмисията на SARS-CoV-2 в детска възраст и клинична характеристика
 14. Денталната практика в условията на COVID - 19
 15. Препоръки към стоматолозите
 16. Правни принципи при мерки с цел ограничаване на зараза
 17. Чеклист за спрявяне след отпадане на противоепидемични мерки
 18. Етични принципи при употребата на off label медикаменти в условията на пандемията от COVID-19
 19. Поведение при Пневмония причиненa от SARS-CoV-2
 20. KОМПЮТЪРНО-ТОМОГРАФСКИ НАХОДКИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ДИАГНОЗИ
 21. Неинвазивно подпомагане на дишането
 22. Aнтитромбозната профилактика при SARS-CoV-2
 23. Лечение на цитокинова буря
 24. Препоръки за АБ лечение при хоспитализирани възрастни индивиди с пневмония (по NICE)
 25. Антибиотична политика по време на пандемията с COVID-19
 26. Туберкулоза и COVID-19
 27. Поведение при лица със сърдечно-съдови заболявания и COVID-19
 28. Ефекти на SARS-CoV-2 инфекцията върху бъбречните заболявания, КОВИД и БЪБРЕК
 29. Диализа в условията на COVID-19
 30. Ревматологични аспекти на SARS-CoV-2 инфекцията
 31. Проследяване на онкологични пациенти със SARS-CoV-2
 32. Лечение на пациенти с COVID-19 в интензивните отделения
 33. Интубация и анестезия в условията на COVID-19
 34. Препоръки за Екстракорпорална мембранна оксигенация
 35. Препоръки за разпределение на ресурси в интензивни отделения
 36. Поведение при работа в неонатологичните звена
 37. Спешна хирургия в условията на COVID-19
 38. Детска хирургия в условията на COVID-19
 39. Торакална онкохирургия в условията на COVID-19
 40. Онкохирургия на гърда в условията на COVID-19
 41. Колоректална онкохирургия в условията на COVID-19
 42. Съдова хирургия в условията на COVID-19
 43. Ортопедия/травматология в условията на COVID-19
 44. Гинекологична хирургия в условията на COVID-19
 45. Очна хирургия в условията на COVID-19
 46. Бариатрична хирургия в условията на COVID-19
 47. Хирургия при избрани онкологични състояния в условията ан COVID-19
 48. Проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19
 49. Поведение и проследяване на лица с психиатрични заболявания
 50. Палиативни грижи
 51. Фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19
 52. Лечение със реконвалесцентна плазма на COVID-19
 53. Теоритични основи за употреба на противовирусни средства и имуномодулатори при установена COVID-19
 54. Фармаколкогична характеристика
 55. Поведение при гастроинтестинална ендоскопия
 56. Поведение в структурите по образна диагностика в условия на COVID -19
 57. Поведение при пациенти с индикации за лъчелечение в условия на COVID -19
 58. Инструкции за работа на клиничните лаборатории в епидемичната COVID-19 обстановка
 59. Ръководство за дейности в структури по обща и клинична патология при COVID-1
 60. COVID-19: Съвети при алергични заболявания
 61. Работа в спешен приемен кабинет с пациенти със съмнение или с потвърдена инфекция от Коронавирус 
 62. Кратко ръководство за превенция и лечение на пациенти с COVID-19
 63. Лечение на пациенти с COVID-19
 64. Насоки за кодиране на причините за смърт

ПРИЛОЖЕНИЯ: