За нас

Това ръководство е концепция и изпълнение на Медицинския експертен съвет със своите 16 членове, допълнено и критично ревизирано с експертната професионална подкрепа и съавторство на множество колеги, дружества и институции. Това е версия 2.1 и според авторите е актуална към понеделник, 18 май 2020 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 1. Насоки за работа на медици при епидемия от SARS-COV-2 - експертен съвет при МС
 2. Анализ на епидемиологичната обстановка
 3. Препоръки за работа на ОПЛ в условия на COVID-19 пандемия
 4. Препоръки за грижа в дома
 5. За индивиди/пациенти с медицински оплаквания, съмнителни за респираторна вироза (настинка, грип)
 6. COVID-19 и бременност
 7. Препоръки към акушер-гинеколози и акушерки
 8. Алгоритъм на поведение при бременни с COVID-19
 9. Очни прояви при пациенти с COVID-19
 10. УНГ помощ при пациенти със SARS-CoV-2
 11. Трансмисията на SARS-CoV-2 в детска възраст и клинична характеристика
 12. Денталната практика в условията на COVID - 19
 13. Препоръки към стоматолозите
 14. Правни принципи при мерки с цел ограничаване на зараза
 15. Чеклист за спрявяне след отпадане на противоепидемични мерки
 16. Етични принципи при употребата на off label медикаменти в условията на пандемията от COVID-19
 17. Поведение при Пневмония причиненa от SARS-CoV-2
 18. Неинвазивно подпомагане на дишането
 19. Aнтитромбозната профилактика при SARS-CoV-2
 20. Лечение на цитокинова буря
 21. Препоръки за АБ лечение при хоспитализирани възрастни индивиди с пневмония (по NICE)
 22. Туберкулоза и COVID-19
 23. Поведение при лица със сърдечно-съдови заболявания и COVID-19
 24. Ефекти на SARS-CoV-2 инфекцията върху бъбречните заболявания, КОВИД и БЪБРЕК
 25. Диализа в условията на COVID-19
 26. Ревматологични аспекти на SARS-CoV-2 инфекцията
 27. Проследяване на онкологични пациенти със SARS-CoV-2
 28. Лечение на пациенти с COVID-19 в интензивните отделения
 29. Интубация и анестезия в условията на COVID-19
 30. Препоръки за Екстракорпорална мембранна оксигенация
 31. Препоръки за разпределение на ресурси в интензивни отделения
 32. Поведение при работа в неонатологичните звена
 33. Спешна хирургия в условията на COVID-19
 34. Детска хирургия в условията на COVID-19
 35. Торакална онкохирургия в условията на COVID-19
 36. Онкохирургия на гърда в условията на COVID-19
 37. Колоректална онкохирургия в условията на COVID-19
 38. Съдова хирургия в условията на COVID-19
 39. Ортопедия/травматология в условията на COVID-19
 40. Гинекологична хирургия в условията на COVID-19
 41. Очна хирургия в условията на COVID-19
 42. Бариатрична хирургия в условията на COVID-19
 43. Хирургия при избрани онкологични състояния в условията ан COVID-19
 44. Проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19
 45. Поведение и проследяване на лица с психиатрични заболявания
 46. Палиативни грижи
 47. Фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19
 48. Теоритични основи за употреба на противовирусни средства и имуномодулатори при установена COVID-19
 49. Фармаколкогична характеристика
 50. Поведение при гастроинтестинална ендоскопия
 51. Поведение в структурите по образна диагностика в условия на COVID -19
 52. Поведение при пациенти с индикации за лъчелечение в условия на COVID -19
 53. Инструкции за работа на клиничните лаборатории в епидемичната COVID-19 обстановка
 54. Ръководство за дейности в структури по обща и клинична патология при COVID-1
 55. COVID-19: Съвети при алергични заболявания
 56. Работа в спешен приемен кабинет с пациенти със съмнение или с потвърдена инфекция от Коронавирус 
 57. Кратко ръководство за превенция и лечение на пациенти с COVID-19
 58. Лечение на пациенти с COVID-19
 59. Насоки за кодиране на причините за смърт

ПРИЛОЖЕНИЯ: