Последователи
Д-р Ембие Мустафа
Д-р Ембие Мустафа
Нервни болести / Неврология
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Добринка Трифонова
д-р Добринка Трифонова
Акушерство и гинекология
Проф. Здравко  Каменов дмн
Проф. Здравко Каменов дмн
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Георги Асенов Крумов
д-р Георги Асенов Крумов
Акушерство и гинекология
Екатерина Енчева Върбанова
Екатерина Енчева Върбанова
Студент по обществено здраве
Проф. Мария  Орбецова дм
Проф. Мария Орбецова дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Гергина Димитрова
д-р Гергина Димитрова
Нервни болести / Неврология