За нас

Медицински център ХИПОКРЕНА е регистрирано през 2009 г. лечебно заведение за оказване  на специализирана извънболнична медицинска помощ.


Медицинският център извършва профилактика, диагностика, консултации и лечение по следните медицински специалности и направления:

- Вътрешни болести;
- Кардиология;
- Ендокринология и болести на обмяната;
- Нервни болести;
- Кожни и венерически болести;
- Акушерство и гинекология;
- Хирургия;
- Съдова хирургия;
- Неврохирургия;
- Ортопедия и травматология;
- Урология;
- УНГ болести;
- Психиатрия;

- Гастроентерология;

- Пулмология и фтизиатрия;

- Детски болести;

 

В Медицински център ХИПОКРЕНА е създаден Център по клинични изпитвания, който работи по утвърдени стандартни оперативни процедури.

МЦ ХИПОКРЕНА участва и осъществява клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия.