За нас

Историята на Chiesi е история за превръщането на една мечта в реалност:

“Създаване на иновации за постигане на ефективно лечение“.

Повече информация за Chiesi Group може да намерите на уеб адрес www.chiesigroup.com , а за Регионалния офис на Chiesi за Централна и Източна Европа (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – на уеб адрес www.chiesi-cee.com

 

1935

Основателят Джакомо Киези мечтае да притежава лаборатория осъществяваща  научно- изследователска дейност и придобива “Pharma Biologica – Pharmaceuctical Laboratory”- малка лаборатория в стария център на Парма.

 

1960

Chiesi се разраства в компания с 50 служители, предлагаща широка гама от продукти (A-col, Tripnol, Parminal и др.)

 

1966

Синовете на основателя - Алберто и Паоло Киези поемат управлението на компанията и се съсредоточават върху разработката на собствени продукти и излизане на международния пазар.

В края на 70-те години, когато в Бразилия е открит първият чуждестранен филиал, дружеството прераства в международен концерн, а след това в група, която оперира на пет континента.

 

1992

1992г. и след това, Chiesi изгражда изследователски центрове, производствени мощности и създава дъщерни дружества във Франция, Германия, Великобритания, Испания, Русия, Гърция, Турция, Холандия, Китай и САЩ.
Повече информация за Chiesi може да намерите на сайта chiesi.

 

2001

Torrex Pharma - частна компания, основана през 1994г. в Австрия, оперираща в страните от Централна и Източна Европа се трасформира в дъщерно дружество - собственост на Chiesi. Към този момент Torrex Pharma е ефективно функционираща структура в Австрия, Словения, Чехия и Унгария, с фокус към региона на Централна и Източна Европа.

 

От 2005г. Chiesi присъства на българския пазар чрез ТП Торекс Киези Фарма.

 

2007

Регистрира се дружество Торекс Киези България ЕООД

 

2009

Chiesi Group постига оборот от 872 милиона евро с численост на служителите - 3 500.

В световен мащаб Chiesi притежава: 1.273 патента, 3 производствени комплекса, 4 изследователски центъра и 23 филиала опериращи в над 65 страни.

 

2011

Торекс Киези България ЕООД се преименува в Киези България ЕООД

 

2015

Chiesi Farmaceutici чества своя 80 годишен юбилей

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Нефармакологични подходи в лечението на ХОББ
default image
Нефармакологични подходи в лечението на ХОББ

Цели и ефективност на пулмоналната рехабилитация   Пулмоналната рехабилитация заема важно място в...

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Спирометрия - какво трябва да знаем?
default image
Спирометрия - какво трябва да знаем?

Какво представлява изследването спирометрия? Защо трябва да се прави спирометрия? Кой и кога тря...

Публикации

Нефармакологични подходи в лечението на ХОББ
Публикация
Нефармакологични подходи в лечението на ХОББ
Спирометрия - какво трябва да знаем?
Публикация
Спирометрия - какво трябва да знаем?
ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Значение на придържането към инхалаторно лечение при ХОББ
default image
Значение на придържането към инхалаторно лечение при ХОББ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е често срещано, хронично-прогресиращо, възпалит...

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Инхалаторни устройства за лечение на хронична обструктивна белодробна болест
default image
Инхалаторни устройства за лечение на хронична обструктивна белодробна болест

Хроничнaта обструктивна белодробна болест (ХОББ) е често срещано, хронично прогресиращо заболяван...

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
default image
Лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е хронично възпалително заболяване на дихателнит...

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Как се диагностицира ХОББ и кои параметри са важни за пациентите
default image
Как се диагностицира ХОББ и кои параметри са важни за пациентите

Хроничната белодробна болест (ХОББ) представлява група от припокриващи се хронични белодробни нар...

ХОББ - Какво трябва да знаем? създаде публикация
2020
Хронична обструктивната белодробна болест (ХОББ) е заболяване с прогресиращ характер
default image
Хронична обструктивната белодробна болест (ХОББ) е заболяване с прогресиращ характер

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е често срещано хронично-прогресиращо заболяване...