Описание

Историята на Chiesi е история за превръщането на една мечта в реалност:

“Създаване на иновации за постигане на ефективно лечение“.

Повече информация за Chiesi Group може да намерите на уеб адрес www.chiesigroup.com , а за Регионалния офис на Chiesi за Централна и Източна Европа (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – на уеб адрес www.chiesi-cee.com

 

1935

Основателят Джакомо Киези мечтае да притежава лаборатория осъществяваща  научно- изследователска дейност и придобива “Pharma Biologica – Pharmaceuctical Laboratory”- малка лаборатория в стария център на Парма.

 

1960

Chiesi се разраства в компания с 50 служители, предлагаща широка гама от продукти (A-col, Tripnol, Parminal и др.)

 

1966

Синовете на основателя - Алберто и Паоло Киези поемат управлението на компанията и се съсредоточават върху разработката на собствени продукти и излизане на международния пазар.

В края на 70-те години, когато в Бразилия е открит първият чуждестранен филиал, дружеството прераства в международен концерн, а след това в група, която оперира на пет континента.

 

1992

1992г. и след това, Chiesi изгражда изследователски центрове, производствени мощности и създава дъщерни дружества във Франция, Германия, Великобритания, Испания, Русия, Гърция, Турция, Холандия, Китай и САЩ.
Повече информация за Chiesi може да намерите на сайта chiesi.

 

2001

Torrex Pharma - частна компания, основана през 1994г. в Австрия, оперираща в страните от Централна и Източна Европа се трасформира в дъщерно дружество - собственост на Chiesi. Към този момент Torrex Pharma е ефективно функционираща структура в Австрия, Словения, Чехия и Унгария, с фокус към региона на Централна и Източна Европа.

 

От 2005г. Chiesi присъства на българския пазар чрез ТП Торекс Киези Фарма.

 

2007

Регистрира се дружество Торекс Киези България ЕООД

 

2009

Chiesi Group постига оборот от 872 милиона евро с численост на служителите - 3 500.

В световен мащаб Chiesi притежава: 1.273 патента, 3 производствени комплекса, 4 изследователски центъра и 23 филиала опериращи в над 65 страни.

 

2011

Торекс Киези България ЕООД се преименува в Киези България ЕООД

 

2015

Chiesi Farmaceutici чества своя 80 годишен юбилей